Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Культури та соціально-гуманітарних дисциплін

Культури та соціально-гуманітарних дисциплінЗавідувач кафедри:
кандидат педагогічних наук,
професор ,
заслужений працівник освіти України
Небесник Іван Іванович

Кафедра культури та соціально-гуманітарних дисциплін Закар­патсь­кого художнього інституту проходить непрості щаблі свого органі­за­ційного розвитку. 

Очолює кафедру Небесник Іван Іванович – професор, кандидат педагогічних наук, член НСХУ, заслужений працівник освіти України. Як науковець, він проводить активну роботу в галузі художньої освіти, зокрема: у 2000 році вийшла друком монографія «Художня освіта на Закарпатті у ХХ ст.: історико-педагогічний аспект»; у 2005 році ним підготовлено до друку методичний посібник «Творчість видатних закарпатських художників», у квітні 2007 р. – монографію «Адальберт Ерделі», за яку отримав обласну премію в галузі мистецтва ім. Й. Бокшая та А. Ер­делі, а широке обговорення монографії науковою громадськістю одержало резонансні відгуки у педагогічній пресі Києва, Львова, Ужгорода та в Словаччині. Восени 2007 року вийшов друком навчальний посібник з грифом МОН України під назвою «Культурологія. Образотворче мистецтво і художня освіта Закарпаття (ХХ століття)». Небесник І. І. продовжує працювати над вивченням культури Карпатського регіону, зокрема над творчою спадщиною А. Ерделі. У 2012 році під загальною редакцією І. І. Небесника надруковано літературні твори Адальберта Ерделі «IMEN. Літературні твори. Щоденники. Думки». Проф. Небесник І. І. – організатор  і активний учасник щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання». 

 


 

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Небесник І. І., ректор академії, профессор, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України;

Мушинка М. І., професор, доктор філологічних наук, почесний іноземний член НАНУ;

Кіяк М. Ю., викладач, заслужений працівник освіти України, проректор ЗАМ;

Ребрик Н. Й., кандидат філологічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи ЗАМ;

Міськов І. М., кандидат історичних наук, доцент, викладач історії України, правознавства;

Сирохман М. В., викладач іноземних мов, заслужений працівник культури України, доцент;

Бокотей Л. Л., доцент, кандидат педагогічних наук;

Нікітін Д. О., викладач фізичної культури, майстер спорту;

Софілканич М. І., викладач педагогіки та психології;

Орос О. Б., викладач психології;

Бокшан А. М., викладач соціології, етики та естетики;

Гаврош О. І., викладач мистецвознавчих дисциплін;

Костюк М., П., викладач англійської мови;

Поляк М. Т., викладач німецької мови;

Кормочі Ж. Д., лаборант кафедри.

 


 

Викладачі кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін

(у центрі) Небесник І. І. – ректор, професор, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України

(стоять зліва направо) Ходанич П. М., кандидат педагогічних наук, доцент (за сумісництвом); Нікітін Д. О., викладач фізичної культури, майстер спорту; Костюк М. П., викладач англійської мови; Ребрик Н. Й., кандидат філологічних наук, доцент, проректор; Бокшан А. М., викладач соціології, етики та естетики; Кіяк М. Ю., викладач, заслужений працівник освіти України, проректор; Орос О. Б., викладач психології; Кормочі Ж. Д., лаборант кафедри; Софілканич М. І., викладач педагогіки та психології; Сирохман М. В., викладач іноземних мов, заслужений працівник культури України, доцент; Іваньо Ю. Ю., викладач, кандидат педагогічних наук.

 

Кафедра культури та соціально-гуманітарних дисциплін є загальноакадемічною. Її завдання: забезпечити опанування студентами всіх спеціальностей класичних гуманітарних зразків світової і національної культури; навчити усвідомлювати світоглядні проблеми у контексті минулого й сучасного, суспільного та культурного життя; виховувати здатність самостійно мислити, ґрунтуючись на досягненнях національної та світової класичної культури.

На кафедрі працюють кандидати наук, доценти, професори, відмінники освіти України, заслужені працівники культури та освіти України. Навчальний процес побудовано на основі розроблених працівниками кафедри програм, які затверджуються Вченою радою академії й загалом відповідають сучасним вимогам академічної освіти та специфіці вищого навчального мистецького закладу. Тут викладаються, зокрема, такі дисципліни, як педагогіка та психологія, культурологія, історія художньої освіти Закарпаття, історія літератури Закарпаття, історія України, естетика, етнопсихологія, основи права, основи економічних теорій, українська мова (за професійним спрямуванням), філософія, авторське право, релігієзнавство, соціологія та політологія, основи менеджменту та маркетингу, методика викладання спецдисциплін та інші.

Кафедра слугує базою для проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання», за матеріалами якої з 2008 року видається «Вісник», де публікуються статті як досвідчених, так і молодих дослідників у галузі педагогіки, дизайну, мистецтвознавства та художньої освіти.