Приймальна комісія

Приймальна комісія – робочий орган Закарпатської академії мистецтв, що утворюється для проведення прийому вступників на навчання. Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до:

 

Закону України "Про вищу освіту"

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році

- Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2023 році.

- Правила прийому до Закарпатської академії мистецтв

Статуту ЗАМ

Положення про приймальну комісію

Головою Приймальної комісії є ректор Академії.

Відповідно до Положення Приймальна комісія:

- забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськості з усіх питань вступу;

- організовує прийом заяв та документів;

- приймає рішення про допуск вступників до участі у вступних випробуваннях та до участі у конкурсі;

- подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (Єдина база) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

- координує діяльність усіх підрозділів Академії щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

- здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії (відбіркові, предметні екзаменаційні, апеляційної комісії), розглядає і затверджує їх рішення;

- організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

- приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування. 

Ліцензія 

Сертифікати про акредитацію

Відомості про ліцензовані обсяги Закарпатсько академії 

Наказ МОН України про переоформлення ліцензії - текст наказу

Наказ про створення приймальної коміссії на 2023 рік

Порядок роботи Приймальної комісії у 2023 році

Освітні центри

Порядок акредитації представників засобів масової інформації при приймальній коміссії Закарпатської академії мистецтв

Розмір плати за навчання

Перелік освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів

Порядок надання допомоги (супроводу) особам з інвалідністю та іншим мало мобільним групам населення у Закарпатській академії мистецтв

ПОЛОЖЕННЯ про проведення вступних випробувань при вступі до ЗАМ


Що треба, щоб вступити на ОС «Бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти)

Що треба, щоб вступити на ОС «Бакалавр» (на основі диплому молодшого спеціаліста)

Що треба, щоб вступити на ОС «Магістр» (на основі диплому бакалавра)