Нормативні документи

 

Стратегія Закарпатської академії мистецтв 2021-2026 роки


ПОЛОЖЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ про Наглядову раду ЗАМ *

ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду ЗАМ

ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію Закарпатської академії мистецтв

ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію Фахового коледжа мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність у Закарпатській академії мистецтв *

Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ про комісію з питань академічної доброчесності

ПОЛОЖЕННЯ про забезпеченні якості освіти та освітнього процесу в Закарпатськії академії мистецтв

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в Закарпатській академії мистецтв

ПОЛОЖЕННЯ про пересувну виставку Закарпатської академії мистецтв

ПОЛОЖЕННЯ про студентський гуртожиток Закарпатської академії мистецтв

ПОЛОЖЕННЯ про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Закарпатській академії мистецтв, а також надання їм академічної відпустки 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок ліквідації академічної заборгованості студентами Закарпатської академії мистецтв

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Закарпатській академії мистецтв *

ПОЛОЖЕННЯ про магістратуру Закарпатської академії мистецтв *

ПОЛОЖЕННЯ про систему оцінювання результатів навчання студентів Закарпатської академії мистецтв *

ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики студентів Закарпатської академії мистецтв *

ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок *

ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників *

ПОЛОЖЕННЯ про порядок розроблення, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм у Закарпатській академії мистецтв

ПОЛОЖЕННЯ про врегулювання конфліктних ситуацій у Закарпатській академії мистецтв

ПОЛОЖЕННЯ про почесного доктора і професора Закарпатської академії мистецтв

ПРАВИЛА призначення стипендій студентам Закарпатської академії мистецтв *

ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку для студентів

ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку для працівників Закарпатської академії мистецтв

НАКАЗ Щодо тимчасового переходу на навчання за допомогою дистанційних технологій від 6 березня 2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему оцінку діяльности науково-педагогічних працівників Закарпатської академії мистецтв

ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання матеріальної допомоги та заохочення осіб, які навчаються у ЗАМ та ФКМ ім. А. Ерделі ЗАМ

ПОЛОЖЕННЯ про порядок перезарахування результатів навчання та визначення академічної різниці в ЗАМ

ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Закарпатській академії мистецтв

ПОЛОЖЕННЯ про проведення вступних випробувань при вступі до ЗАМ


 

ПОЛОЖЕННЯ про конкурсний відбір студентів на навчання за обміном на підставі двосторонніх Угод ЗАМ про співпрацю

ПОРЯДОК конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників у Закарпатській академії мистецтв

ПОРЯДОК акредитації представників засобів масової інформації при приймальній коміссії Закарпатської академії мистецтв

ПОРЯДОК надання допомоги (супроводу) особам з інвалідністю та іншим мало мобільним групам населення у Закарпатській академії мистецтв

ПОРЯДОК надання дозволу на вільне відвідування занять студентам Закарпатської академії мистецтв