Нормативні документи

 

Звіт ректора за 2016 рік


НАКАЗ Про перейменування Закарпатського художнього інституту

 

НАКАЗ Про затвердження Статуту Закарпатської академії мистецтв

 

Статут Закарпатської академії мистецтв

 

Програма розвитку

 

Положення про Коледж мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ

 

ПОЛОЖЕННЯ про факультет Закарпатської академії мистецтв

 

Положення про приймальну комісію Закарпатської академії мистецтв

 

Положення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу

 

Положення про Наглядову раду ЗАМ

 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організаію роботи Екзаменаційної комісії у Закарпатській академії мистецтв

 

ПОЛОЖЕННЯ про магістратуру Закарпатської академії мистецтв

 

Положення про порядок відбору претендентів на навчання студентів та стажування аспірантів, науково-педагогічних працівників Закарпатського художнього інституту у провідних вищих навчальних закладах та наукових (мистецьких) установах за кордоном

 

Положення про кафедру дизайну ЗХІ

 

Порядок конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників у Закарпатській академії мистецтв

 

Правила внутрішнього розпорядку для працівників Ужгородського коледжу мистецтв ім. А. Ерделі

 

Додаток до положення кафедри ОДПМ ЗХІ