Керівництво

І. І. Небесник народився 25 червня 1955 року в сім’ї вчителів. Здобуття середньої освіти завершив у 1972 році в Ужгородській середній школі № 5 із золотою медаллю. Протягом 1972-1977 рр. навчався на хімічному факультеті Ужгородського державного університету. 
Іван Іванович Небесник з 1982 року працює в Ужгородському училищі прикладного мистецтва. У червні 1990 року обраний трудовим колективом на посаду директора училища. Під керівництвом Івана Небесника в училищі відновлено діяльність відділів художньої обробки металу, художнього оформлення, живопису, введено у навчальний план викладання предметів історії України, історії Закарпаття, української мови і літератури. Коледж отримав ІІ-й рівень акредитації, у ньому почала розвиватися наукова робота, яскравим проявом якої стали щорічні наукові конференції «Ерделівські читання». 
Дисертацію на тему «Розвиток художньої освіти у Закарпатті у ХХ ст.» захистив у 2000 р. у спеціалізованій вченій раді К.20.051.02. Прикарпатського університету. Наукова діяльність І. І. Небесника в основному присвячена формуванню і розвитку художньої освіти, вивченню умов, які сприяли розвитку образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Результати його наукових пошуків були опубліковані у монографії «Художня освіта на Закарпатті у ХХ столітті: історико-педагогічний аспект», у 2005 році вийшов методичний посібник «Творчість видатних закарпатських художників», у 2007 р. – монографія «Адальберт Ерделі», яка була визнана кращою у номінації «Мистецтвознавча праця» і відзначена обласною премією Й. Бокшая та А. Ерделі. у 2007 році вийшов друком навчальний посібник з грифом МОН України «Культурологія. Образотворче мистецтво і художня освіта Закарпаття (XX століття)». 
У 2012 р. під загальною редакцією І. І. Небесника надруковано літературні твори Адальберта Ерделі «IMEN. Літературні твори. Щоденники. Думки».
Завдяки активній діяльності Небесника І. І. у 2003 році було відкрито Закарпатський художній інститут, а у 2016 – Закарпатську академію мистецтв зі зміною типу навчального закладу  та  правом підготовки магістрів.   
І. Небесник продовжує активно досліджувати творчу спадщину художників Закарпаття, вивчати процеси розвитку художньої освіти, а також викладає предмети «Культурологія» та «Історія художньої освіти Закарпаття». І. І. Небесник досліджує проблеми вищої ланки художньої освіти Закарпаття, результати яких публікуються у фахових виданнях. Він – автор понад 40 наукових праць.

 

У 2001 р. закінчила Мукачівське педагогічне училище за спеціальністю «Початкове навчання» і здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, керівника дитячих художніх колективів. У 2004 р. закінчила юридичний факультет Ужгородського національного університету  і отримала базову вищу освіту за напрямом «Соціологія» та здобула кваліфікацію бакалавра соціології. У 2005 р. закінчила юридичний факультет Ужгородського національного університету і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Соціальна робота» та здобула кваліфікацію спеціаліста соціальної роботи, практичного психолога. Керівник навчально-методичного відділу Закарпатської академії мистецтв з 2009 по 2020 рік. З 2020 року проректор з навчальної роботи Закарпатської академії мистецтв. Викладає курси та спецкурси: «Соціологія», «Правознавство», «Етика та естетика».

 

У 1968-1975 роках навчалася в Республіканській художній школі ім. Т. Г. Шевченка. У 1980 закінчила Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва.

 

У 1980-1997 роках працювала на Закарпатському художньо-виробничому комбінаті.

З 1997 року і по цей день викладає в Ужгородському коледжі мистецтв (нині Закарпатська академія мистецтв).

Учасниця багатьох мистецьких виставок (в тому числі персональних) як в Україні, так і за кордоном (Словаччина, Угорщина і т. д.).

Основні галузі – монументальне мистецтво, живопис, станкова та книжкова графіка.

Для творчості мисткині характерні витонченість, лінеарність, декоративність, оригінальність композиції, трактування теми, пастельна ніжність кольору, використання тонких відтінків.

Окремі роботи зберігаються у Закарпатському художньому музеї в Ужгороді, а також у Краєзнавчому музеї в м. Гуменне.

Нагороди:

* Лауреат обласної премії ім. А. Ерделі та Й. Бокшая (1998, 2006, 2009).
* Лауреат ІІ премії виставки-конкурс ім. Г. Якутовича (2004).
* Лауреат ІІ премії Трієнале графіки (2006).
* Лауреат Всеукраїнського трієнале «PREЧИСТА» (2011).

У 2004 р. закінчила Прикарпатський університет ім. В.Стефаника. 

З 2017 по 2021р навчалася в аспірантурі Мукачівського державного університету за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». 

У червні 2021 року захистила дисертацію на тему: «Особливості естетичного виховання дітей і молоді засобами образотворчого мистецтва у позашкільних закладах Закарпаття (ХХ-ХХІ ст.)» (Диплом доктора філософії ДР №002438 від 04 жовтня 2021р. Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки)

З  2007 року працює в Закарпатському художньому інституті, а нині – Закарпатській академії мистецтв (з 2016 року) на посаді методиста.  

З грудня 2021 року декан факультету дизайну та декоративно-прикладного мистецтва.

Викладає курси та спецкурси: «Педагогіка», «Художньо-естетичне виховання в позашкільних закладах Закарпаття».

Працює як науковець, публікується у наукових фахових виданнях, є учасником всеукраїнських та міжнародних конференцій.   

Сфера наукових зацікавлень – позашкільна мистецька освіта Закарпаття.

 

 


НАГЛЯДОВА РАДА