Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Факультет образотворчого мистецтва

Факультет образотворчого мистецтва

 

ДЕКАН факультету образотворчого мистецтва
доцент, заслужений художник України
КОРЖ-РАДЬКО Людмила Андріївна

 


 

Факультет образотворчого мистецтва (далі - ФОМ) утворено в структурі Закарпатської академії мистецтв рішенням Вченої ради Закарпатської академії мистецтв з метою впорядкування організаційної структури академії (протокол № 6 від 23 березня 2016 р. із змінами від 29 серпня 2016 р. протокол № 1; наказ ректора № 81 від 21 вересня 2016 року). Виконуючим обов’язки декана факультету призначено заслуженого художника України, доцента Корж-Радько Л. А. До складу факультету входять три кафедри: кафедра образотворчого мистецтва (завідувач Волощук А. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри), кафедра рисунку (завідувач Ковач А. М. – заслужений художник України, викладач кафедри), кафедра соціально-гуманітарних дисциплін (в. о. завідувача Мушинка Микола – доктор наук, академік, професор). До кадрового складу факультету належать досвідчені викладачі фахових дисциплін, провідні митці образотворчого мистецтва Закарпаття та молоді випускники магістратури. Загалом до складу факультету входять: 1 академік НАНУ, 2 професора, 1 доктор наук; 6 кандидатів наук; 6 доцентів; 1 народний художник України, 2 заслужені художники України, 3 заслужені працівника культури та освіти, майстер спорту; 17 викладачів. Головним завданням факультету є підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі образотворчого мистецтва відповідно до навчальних програм освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр». Основним спрямуванням діяльності ФОМ є підняття професійного рівня фахової підготовки випускників з метою збереження та творчого розвитку традицій краю і закарпатської школи живопису. На кафедрах факультету розроблені відповідні навчальні плани та програми з фахових дисциплін за відповідними спеціалізаціями. Курси практичних і теоретичних дисциплін логічно та гармонійно збалансовано та закріплюються в кінці навчального року пленерними та педагогічними практиками. Навчальні дисципліни викладають провідні педагоги, серед яких: професор, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України – Небесник І.І., доктор наук, академік, професор – Мушинка М.М., заслужений працівник освіти України – Кіяк М. Ю., кандидат філологічних наук, доцент – Ребрик Н. Й., кандидат педагогічних наук – Волощук А. В. Фахові дисципліни викладають високопрофесійні майстри, мистецтвознавці, визнані митці нашого краю: народний художник України, доцент – Скакандій В. Ю., заслужений працівник культури України, доцент – Сирохман М. В., заслужені художники України, доценти – Корж-Радько Л. А. та Ковач А. М., кандидати мистецтвознавства – Коприва А. Т. та Луценко І. В., а також колектив молодих творчих викладачів, які є професіоналами в своїй галузі та гідно представляють мистецтво Закарпаття на всеукраїнських та закордонних виставках і пленерах. Студенти академії також є постійними учасниками художніх виставок та творчих конкурсів. Наші випускники-переможці республіканських студентських конкурсів залучаються до роботи в Закарпатській академії мистецтв, де передають свій досвід молодшому поколінню.