Ерделівські читання


Ерделівські читання 2022


 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у 27-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Ерделівські читання-2022». Конференція відбудеться 7-8 жовтня  2022 року в Закарпатській академії мистецтв. (вул. Волошина, 37. конференц-зала Академії)

Початок роботи конференції 7-го жовтня о 10.00 год. : https://bit.ly/erdeli_meeting 

Щорічна конференція приурочена до річниці від Дня народження засновника художньої освіти Закарпаття, видатного митця Адальберта Ерделі та до Дня художника. Вона об’єднує творчу професійну спільноту в галузі мистецтвознавства, художників, культурологів, дизайнерів, менеджерів образотворчого мистецтва освітніх закладів України та зарубіжжя. До участі в роботі конференції запрошуємо науково-педагогічних працівників закладів вищої мистецької освіти, науковців, аспірантів та докторантів.

Мета проведення заходу: 

  - зміцнення співпраці в науковій та творчій діяльності мистецьких закладів вищої освіти в умовах воєнного стану в Україні;

  - розширення мережі наукової та творчої діяльності.

Зазначена діяльність дає можливість вивчати проблеми образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, дизайну і художньої освіти в Закарпатті, Україні та Європі; розглядати її в контексті світових інтеграційних процесів, що сприяє збереженню і розвитку однієї з п’яти унікальних художніх шкіл України.

Основні питання, що плануються для обговорення:

 - вивчення та введення до наукового обігу творчої спадщини засновників художньої школи Закарпаття та їх учнів;

 - організація наукових досліджень в галузі декоративно-прикладного мистецтва Закарпаття у співпраці з музеями України, Словаччини, Чехії, Угорщини та Румунії;

 - координація зусиль науково-педагогічних працівників Закарпатської академії мистецтв та місцевих органів влади у справі збереження пам’яток архітектури, писемності та образотворчого мистецтва за умов воєнного стану;

 - залучення молодих науковців до вивчення мистецтва та художньої освіти в контексті сучасних мистецтвознавчих теорій як в Україні, так і в Європі.

 - вивчення досвіду викладання мистецьких дисциплін в провідних художніх закладах України та сусідніх країн.

Тематичні напрямки конференції:

 - Мистецтвознавство та культура
 - Педагогіка та мистецька освіта
 - Сучасний художній процес: актуальні проблеми образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва й дизайну
 - Реставрація творів мистецтва
 - Дизайн

Для участі у конференції

До 30 вересня 2022 року необхідно заповнити заявку (Google Форму) за цим посиланням: https://forms.gle/AJF44zFbqtiC7BDo9 або надіслати заявку для участі в роботі конференції (Прізвище, Ім’я по батькові, посада, назва доповіді, адреса електронної пошти та контактний номер телефону)


Робоча мова конференції – українська, англійська, польська, словацька, чеська, угорська. Форма участі – очна/заочна/онлайн.

Важливі терміни:

Кінцевий термін реєстрації (гул-форми та надсилання заявок) – 30 вересня 2022 року

Кінцевий термін подання тез конференції – 25 жовтня 2022 року

Дата проведення конференції  7 жовтня 2022 року. Початок о 10.00


За додатковою інформацією звертатися:

Закарпатська академія мистецтв, вул. Волошина, 37, м. Ужгород, Україна, 88000 е-mаіl:

 usа.uzhgorod@i.ua

bunder1959@gmail.com.

Контактні телефони:

+380509247481  Бунда Віктор Варфоломійович (проректор)

(0312) 61-30-33 Марина Іванівна Софілканич (приймальна).

Планується видання матеріалів конференції: зміст та оформлення мають відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015.

Технічні вимоги до оформлення друкованих матеріалів: 

тези (до 3 сторінок) повинні відображати вирішення наукової проблеми, бути ретельно відредаговані й вивірені, не містити текстових запозичень (плагіату).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

У СИСТЕМІ  ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ

БОЧКОВСЬКИЙ Т.М.

Україна, м. Ужгород, Закарпатська академія мистецтв.

[Текст]

Література:

Вимоги до відправки тез електронною поштою

1) Тези відправляються на адресу: bunder1959@gmail.com.

2) Тема листа – «прізвище та ініціали автора_тези».

3) Прикріплений файл: тези (ім’я файлу має містити прізвище автора і пояснення: Степаненко_тези

4) Назва закладу, де працює автор. 

Переконливо просимо дотримуватися викладених вимог!

Доповіді, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.

 


 

Ерделівські читання 2021

 


 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Ерделівські читання-2021», яка відбудеться 25-26 травня 2021 р. в Закарпатській академії мистецтв за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. А. Волошина, 37.

 

ПРОГРАМА XXVI Міжнародної науково-практичної конференції "Ерделівські читання"

 

Мета проведення заходу: передбачається розширення мережі виставкової, науково-творчої діяльності, у чому помітну роль відіграє щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання», за результатами якої щороку видається збірник наукових праць «Вісник Закарпатської академії мистецтв». Така робота дає можливість на Закарпатті формувати науковий центр з вивчення проблем образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та художньої освіти в області, Україні і Центральній Європі; розглядати її в контексті світових інтеграційних процесів, що сприяє збереженню і розвитку однієї з п’яти унікальних художніх шкіл України.

 

 

Форма проведення: очно/заочна, онлайн

 

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

- вивчення та введення в науковий обіг творчої спадщини засновників художньої школи Закарпаття та їх учнів;

- організація наукових досліджень в галузі декоративно-прикладного мистецтва Закарпаття у співпраці з музеями України, Словаччини, Чехії, Угорщини та Румунії;

- координація зусиль науково-педагогічних працівників Закарпатської академії мистецтв та місцевих органів влади у справі збереження пам’яток архітектури, писемності та образотворчого мистецтва;

- залучення молодих науковців до вивчення мистецтва та художньої освіти в контексті сучасних мистецтвознавчих теорій як в Україні, так і в Європі.

- вивчення досвіду викладання мистецьких дисциплін в провідних художніх закладах України та сусідніх країн.

 

 

Працюють такі секції:

 - Мистецтвознавство та культура.

 - Педагогіка та мистецька освіта.

 - Сучасний художній процес: актуальні проблеми образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва і дизайну.

 

  

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, чеська, угорська, польська, румунська.

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) беруть на себе учасники або установи, що їх відряджають.

Для участі у конференції до 10 травня  2021 р. необхідно надіслати заявку за зразком (додається) і текст доповіді обсягом не менше 9 сторінок в електронному вигляді на адресу:

usa.uzhgorod@i.ua; 

erdeli.konf@gmail.com

або в паперовому – на факс:  (0312) 61-61-28.

Планується видання матеріалів конференції: зміст та оформлення статті мають відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015.

 

Технічні вимоги до оформлення друкованих матеріалів 

Обсяг статті – не менше 9 сторінок набраного на комп’ютері та вичитаного тексту (Times New Roman, шрифт 14, інтервал між рядками – 1,5).

Послідовність структурних елементів:

1. УДК. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.

2. Ініціали та прізвище автора. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом.

3. Назва закладу, де працює автор. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.

4. Назва статті. Друкується ліворуч звичайним шрифтом. Не слід робити всі букви великими.

5. Виклад основного матеріалу – за вимогами:

– постановка проблеми,

– аналіз останніх досліджень та публікацій,

– мета,

– виклад основного матеріалу,

– висновки та перспективи дослідження,

– література та джерельна база,

– references.

Береги – по 2 см з кожної сторони.

Текст набирається без переносів.

Посилання у тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках (позиція цитованого видання в алфавітному списку літератури, сторінка) за зразком [3:27], для зазначення діапазону сторінок – [3:25–27], номери сторінок, що відносяться до одного джерела, розділяються комою – [2:16, 25], номери джерел розділяються крапкою з комою – [3:25; 7:32–33;] або [4; 7; 12].

До статті можна включати графічні матеріали – рисунки (надавати окремими файлами), таблиці та ін. Фотоілюстрації приймаються у форматі jpg, tif, cdr. Таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву.

6. Анотації та ключові слова (обсяг 700-800 знаків (для української) і 2500-3000 (для англійської) та 5-7 ключових слів після кожної анотації відповідними мовами).

Текст анотації друкується звичайним шрифтом (Times New Roman, шрифт 12) через один інтервал. Перед кожною анотацією наводяться прізвище й ініціали автора та назва статті відповідно українською, російською, англійською мовами; анотації англійською повинні бути:

- інформативними (не включати загальних слів);

- оригінальними (не калькований переклад);

- змістовними (відображати основний зміст статті та результати дослідження);

- «англомовними», тобто написаними якісною англійською мовою. Категорично не дозволяється використання програм перекладачів та автоматизованих засобів перекладу.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань.

Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал.

Переконливо просимо дотримуватися викладених вимог!

Доповіді, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.

 

За додатковою інформацією звертатися:

Закарпатська академія мистецтв, вул. Волошина, 37, м. Ужгород, Україна, 88000 е-mаіl: usа.uzhgorod@i.ua факс (0312) 61-61-28

Контактні телефони:

050 578 5742 Наталія Йосифівна Ребрик (проректор)

(0312) 61-30-33 Марина Іванівна Софілканич (приймальна).


 

 

 


Ерделівські читання 2020

 


 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній кон­фе­ренції «Ерделівські читання», яка відбудеться 12-13 жовтня 2020 р. в За­кар­патській академії мистецтв за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. А. Во­ло­шина, 37.

 

Програма "Ерделівські читання" 2020

 

Мета проведення заходу: передбачається розширення мережі ви­став­кової, науково-творчої діяльності, у чому помітну роль відіграє що­річ­на Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання», за результатами якої щороку видається збірник наукових праць «Вісник Закарпатської ака­демії мистецтв». Така робота дає можливість на Закарпатті формувати нау­ко­вий центр з вивчення проблем образотворчого, декоративно-при­клад­но­го мистецтва, дизайну та художньої освіти в області, Україні і Централь­ній Європі; розглядати її в контексті світових інтеграційних процесів, що спри­яє збереженню і розвитку однієї з п’яти унікальних художніх шкіл Ук­ра­їни.

 

Форма проведення: очно/заочна.

 

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

- вивчення та введення в науковий обіг творчої спадщини засновників художньої школи Закарпаття та їх учнів;

- організація наукових досліджень в галузі декоративно-прикладного мис­тецтва За­кар­паття у співпраці з музеями України, Словаччини, Чехії, Угор­щини та Румунії;

- координація зусиль науково-педагогічних працівників Закарпат­сько­ї академії мистецтв та місцевих органів влади у справі збереження пам’яток архітектури, писемності та образотворчого мистецтва;

- залучення молодих науковців до вивчення мистецтва та художньої освіти в контексті сучасних мистецтвознавчих теорій як в Україні, так і в Європі.

- вивчення досвіду викладання мистецьких дисциплін в провідних художніх закладах України та сусідніх країн.

 

Працюють такі секції:

 - Мистецтвознавство та культура.

 - Педагогіка та мистецька освіта.

 - Сучасний художній процес: актуальні проблеми образотворчого, декоративно-прикладного ми­с­­те­цтва і дизайну.

  

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, чеська, угорська, польська, румунська.

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) беруть на себе учасники або установи, що їх відряджають.

Для участі у конференції до 15 вересня  2020 р. необхідно надіслати заявку за зразком (додається) і текст доповіді обсягом не менше 9 сторінок в електронному вигляді на адресу:

usa.uzhgorod@i.ua; 

erdeli.konf@gmail.com

або в паперовому – на факс:  (0312) 61-61-28.

Планується видання матеріалів конференції: зміст та оформлення статті мають відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015.

 

Технічні вимоги до оформлення друкованих матеріалів 

Обсяг статті – не менше 9 сторінок набраного на комп’ютері та вичитаного тексту (Times New Roman, шрифт 14, інтервал між рядками – 1,5).

Послідовність структурних елементів:

1. УДК. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.

2. Ініціали та прізвище автора. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом.

3. Назва закладу, де працює автор. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.

4. Назва статті. Друкується ліворуч звичайним шрифтом. Не слід робити всі букви великими.

5. Виклад основного матеріалу – за вимогами:

– постановка проблеми,

– аналіз останніх досліджень та публікацій,

– мета,

– виклад основного матеріалу,

– висновки та перспективи дослідження,

– література та джерельна база,

– references.

Береги – по 2 см з кожної сторони.

Текст набирається без переносів.

Посилання у тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках (позиція цитованого видання в алфавітному списку літератури, сторінка) за зразком [3:27], для зазначення діапазону сторінок – [3:25–27], номери сторінок, що відносяться до одного джерела, розділяються комою – [2:16, 25], номери джерел розділяються крапкою з комою – [3:25; 7:32–33;] або [4; 7; 12].

До статті можна включати графічні матеріали – рисунки (надавати окремими файлами), таблиці та ін. Фотоілюстрації приймаються у форматі jpg, tif, cdr. Таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву.

6. Анотації та ключові слова (обсяг 700-800 знаків (для української) і 2500-3000 (для англійської) та 5-7 ключових слів після кожної анотації відповідними мовами).

Текст анотації друкується звичайним шрифтом (Times New Roman, шрифт 12) через один інтервал. Перед кожною анотацією наводяться прізвище й ініціали автора та назва статті відповідно українською, російською, англійською мовами; анотації англійською повинні бути:

- інформативними (не включати загальних слів);

- оригінальними (не калькований переклад);

- змістовними (відображати основний зміст статті та результати дослідження);

- «англомовними», тобто написаними якісною англійською мовою. Категорично не дозволяється використання програм перекладачів та автоматизованих засобів перекладу.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань.

Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал.

Переконливо просимо дотримуватися викладених вимог!

Доповіді, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.

За додатковою інформацією звертатися:

Закарпатська академія мистецтв, вул. Волошина, 37,

м. Ужгород, Україна, 88000

е-mаіl: usа.uzhgorod@i.ua факс (0312) 61-61-28

Контактні телефони:

050 578 5742 Наталія Йосифівна Ребрик (проректор)

(0312) 61-30-33 Марина Іванівна Софілканич (приймальна).

 


 

 

Звіти

ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2021 [фото день 1]
ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2021 [фото день 2]
25-А МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ»


ВІДБУЛИСЯ «ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ-2019»

ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ-2018

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ 2017" ДЕНЬ ПЕРШИЙ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ 2017" ДЕНЬ ДРУГИЙ

ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ - 2016