Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Відбулися «Ерделівські читання-2019»

Відбулися «Ерделівські читання-2019»

Автор: admin від 22-05-2019, 16:27

 

У Закарпатській академії мистецтв 14-15 травня 2019 р. відбулися чергові ‒ двадцять четверті ‒ «Ерделівські читання-2019» ‒ Міжнародна науково-практична кон­фе­ренція з питань мистецтва та художньої освіти. Проведення такого наукового форуму передбачає розширення мережі ви­став­кової і науково-творчої діяльності, а також формує на Закарпатті нау­ко­вий центр з вивчення проблем образотворчого, декоративно-при­клад­но­го мистецтва, дизайну та художньої освіти в області, Україні і Централь­ній Європі; розглядає мистецтво в контексті світових інтеграційних процесів, що спри­яє збереженню і розвитку однієї з п’яти унікальних художніх шкіл Ук­ра­їни.
Форма проведення конференції: очно/заочна.
До виступу зголосилося 123 науковці. Протягом двох днів вислухано 43 доповіді.  
На конференції обговорювалися питання вивчення та введення в науковий обіг творчої спадщини засновників художньої школи Закарпаття та їх учнів; організації наукових досліджень в галузі декоративно-прикладного мис­тецтва За­кар­паття у співпраці з музеями України, Словаччини, Чехії, Угор­щини та Румунії; координацію зусиль науково-педагогічних працівників Закарпат­ської академії мистецтв та місцевих органів влади у справі збереження пам’яток архітектури, писемності та образотворчого мистецтва; залучення молодих науковців до вивчення мистецтва та художньої освіти в контексті сучасних мистецтвознавчих теорій як в Україні, так і в Європі; вивчення досвіду викладання мистецьких дисциплін в провідних художніх закладах України та сусідніх країн. 
Особливою цікавістю відзначилися виступи Небесника І. І. «Принципи розвитку художньої освіти Закарпаття, закладені Адальбертом Ерделі, та їх реалізація сьогодні»; Квіта С. М. «Співпраця закладів вищої освіти з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти»; Петрової О. М. «Дитинство художника як гештальт-проект»; Мушинки М. І. «Екслібриси українських шістдесятників»; Білоусової Є. М. та Тичкової А. А. «Твори Адальберта Ерделі в колекції галереї “НЮ АРТ”»;Приймича М. В. «Ікони з села Стужениця: відкриття та спроба інтерпретації»; Одрехівського Р. В. «Національні особливості дизайну інтер’єру культових споруд України (перша третина ХХ ст.)»; Криворучка Ю.  І. «Символіка кольору сакрального малярства Юрія Новосільського»; Косіва В. М. «Українська ідентичність у графічному дизайні 1945–1989 рр.»; Косів Р. Р. «Риботицький осередок церковного мистецтва 1670–1760-х рр.»; Коновець С. В. «Застосування арт-технологій в патріотичному вихованні молоді»; Klebanа M. «Kultúrne súvistlosti medziojnoveho umenia ‒ Košicka moderna a Podkarpatská škola»; Коприви А. Т. «Життя і творчість З. Мички (До 70-річчя з дня народження)»; Гаврош О. І. «Творчий шлях о. Ласла Пушкаша: ужгородський та львівський періоди»; Пилипа Р. І. «Традиційна писанка Закарпаття у збірках обласних музеїв»  та ін. Уже традиційно на «Ерделівські читання» приїжджають з цікавими дослідженнями науковці з Української академії друкарства (Дядюх-Богатько Н. Й., Жеребецька О. М., Стемпіцька Ю. С.) та Національного лісотехнічного уні­вер­ситету України (Прусак В. Ф., Прокопчук І. Ю, Ямаш Ю. В., Пелех М. І.,). Цьогоріч справжнім науковим десантом приїхали гості з Косова на чолі з директором Косівського інституту Юрчишин Г. М., які поділилися власним досвідом щодо організації мистецько-освітнього процесу.
Особливістю наукового форуму стала величезна кількість презентацій наукових видань (Мушинка М. І., Дядюх-Богатько Н. Й., Приймич М. В., Сирохман М. В., Сопко О. І., Косів В. М., Косів Р. Р., Прусак В. Ф. та ін.) та проектів (Бабак О., Бабак Т., Табака Т. М.).
Конференція прийняла відповідні рішення. А її проведення в рекреаційних центрах «Золота гора» та «Деренівська купіль» додали творчої атмосфери, естетичного задоволення та хорошого настрою.