«ЕРДЕЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ-2018»

Автор: admin від 21-05-2018, 10:55
 (голосів: 3)

   15-17 травня в Закарпатській академії мистецтв відбулася традиційна Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання». Цього року в конференції взяли участь представники Національної акаде­мії наук  України, Львівської національної академії мистецтв, Україн­сь­к­ої ака­­де­мії друкарства, Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, Інституту проблем сучасного мистецтва, Інституту дизайну та рек­лами Національної академії керівних кадрів культури і мис­тецтв, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національно академії педагогічних наук України, Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського Національної академії наук України, Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Національного лісотехнічного уні­вер­ситету України, Львівського дер­жав­ного університету внутрішніх справ, Луганського національного університету імені Т. Шевченка, Південноукраїнського національного педагогічного  університету імені К. Д. Ушинського, Архітектурно-художнього інституту Одеської державної академії будів­ни­цтва та архітектури, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв, Закарпатського інс­ти­туту післядипломної педагогічної освіти, Мукачівського державного університету, Ужгородського національного університету, Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака, Музею ет­но­графії та художніх промислів м. Львова, зарубіжні гості з Пряшівського університету, Наукового університету Ловранта Етвеша м. Будапешт, Музею української культури в Свиднику, Повітового музею Сату Маре, Земплинського музею в Міхаловцях, Публічної бібліотеки Нью-Йорка, Державної бібліотеки іноземної літератури м. Буда­пешт, а також вільні художники, представники мистецької еліти України. Усього до доповідей зголосилося 106 чоловік з восьми країн світу. Протягом конференції прослухано 29 виступів.

   У ході конференції відбулися презентації мистецьких видань Анатолія Криволапа, резиденції «Великий перевіз» та сучасного обличчя закарпатського мистецтва.

   Певно, родзинкою цьогорічних «Ерделівських читань» був виїзний пленер у Воєводино: надзвичайно тепла атмосфера, дивовижні мелодії «Гудацької тайстри», розумна почерговість дощу і сонця, чарівна карпатська природа, активні неформальні мистецькі полілоги надали конференції того особливого шарму, який надовго залишиться в серцях наших гостей і збере їх, сподіваємося, на конференцію і наступного року.