Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » ЗАВЕРШИВСЯ ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

ЗАВЕРШИВСЯ ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

Автор: admin від 25-03-2018, 20:12
 (голосів: 2)

   Виконуючи наказ Міністерства освіти і науки України № 1364 від 10.10. 2017 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017-2018 навчальному році» та відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, 22-23 березня Закарпатська академія мистецтв приймала молодих науковців з різних куточків України: підводилися підсумки ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з дизайну, образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва та реставрації. Після І етапу Конкурсу (рецензування і відбір наукових студентських досліджень) до участі в Конференції було запрошено двадцять студентів з дванадцяти вузів України, а саме: Харківської державної академії дизайну та мистецтв, Київського національного університету технологій та дизайну, Національного авіаційного університету, Херсонського національного технічного уні­вер­ситету, Черкаського державного технологічного університету, Хмельницького національного університету, Луцького національного технічного університету, Запорізького національного тех­нічного уні­вер­ситету, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Національного педагогічного університету імені  М. П. Драгоманова та Закарпатської ака­демії мис­тецтв. Працювала Галузева конкурсна комісія у складі:

-   Небесник Іван Іванович, голова, ректор Закарпатської академії мистецтв, кандидат педагогічних наук, професор;

-   Ребрик Наталія Йосифівна, проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат філологічних наук, доцент кафедри культури та соціально-гумані­тарних дисциплін, заступник голови (Закарпатська академія мистецтв);

-   Приймич Михайло Васильович, доцент кафедри декоративно-прикладного мистецтва, кандидат мистецтвознавства, доцент (Закарпатська академія мистецтв);

-   Небесник Іван Іванович, доцент кафедри дизайну, кандидат мистецтво­знав­ства (Закарпатська академія мистецтв, м. Ужгород);

-   Волощук Аліна Володимирівна, завідувач кафедри образотворчого мис­тецтва, кандидат педагогічних наук, доцент (Закарпатська академія мистецтв);

-   Єременко Ірина Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри дизайну (Харківська державна академія дизайну та мистецтв, м. Харків, за згодою);

-   Зіненко Тетяна Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри образотворчого мистецтва (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, за згодою);

-   Пічкур Микола Олександрович, кандидат педагогічних наук, професор (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, за згодою);

-   Поліха Леся Ярославівна, кандидат мистецтвознавства, доцент (Ужгород­ський національний університет, м. Ужгород, за згодою).

  

   На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей визначено переможців:

Диплом І ступеня

-   Ізай Ніколетта Миколаївна, Закарпатська академія мистецтв,  науковий керівник Небесник Іван Іванович, доцент кафедри дизайну, кандидат мистецтвознавства;

Диплом ІІ ступеня

-   Деригуз Наталія Володимирівна, Харківська державна академія дизайну та мистецтв, науковий керівник Терехов Максим Олегович, аспірант кафедри реставрації станкового та монументального живопису;

-   Слющенко Вікторія Олександрівна, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, науковий керівник Кулініч Лариса Олександрівна, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну;

Диплом ІІІ ступеня  

-   Ткаченко Аліна Анатоліївна, Харківська державна академія дизайну та мистецтв, науковий керівник Кісіль Марина Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, старший викладач;

-   Пилипчук Аліна Анатоліївна, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, науковий керівник Урсу Наталія Олексіївна, завідувач кафедри обра­зо­творчого і деко­ра­ти­в­но-при­кладного мис­тецтва та рестав­ра­ції творів мист­е­цтва, док­тор мистецтво­знавства, професор;

-   Санто Евеліна Петрівна, Закарпатська академія мистецтв, науковий керівник Гаврош Оксана Іванівна, викладач кафедри культури та со­ці­ально-гуманітарних дисциплін, кандидат мистецтвознавства.

  

   Крім того. Нагороджено заохочувальними дипломами:

-   Стеця Олександра Олеговича за цільову спрямованість роботи, Черкаський державний технологічний університет, науковий керівник Романенко Наталія Григорівна, завідувач кафедри дизайну, доктор технічних наук, професор;

-   Катріченко Ксенію Олександрівну за актуальність наукової теми, Харківська державна академія дизайну та мистецтв, науковий керівник Бондаренко Ірина Володимирівна, доцент кафедри дизайну інтер’єру, кандидат архітектури, доцент;

-   Кравченко Світлану Олександрівну за актуалізацію мистецької спадщини, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, науковий керівник Кириченко Олена Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну.