Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » РОЛЬ І МІСЦЕ БІБЛІОТЕКИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

РОЛЬ І МІСЦЕ БІБЛІОТЕКИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

Бібліотека як органічна та невід’ємна складова Закарпатської академії мистецтв проходить разом з нею великий і складний шлях, робить внесок у його розбудову.  Перш за  все це стосується нормального перебігу навчального процесу, сприянню підвищення викладацької роботи, піднесенню наукового рівня роботи студентів, аспірантів, пошукувачів. Вже зібрано унікальний за видовою структурою багатогалузевий книжковий фонд вітчизняних та зарубіжних творів друку.

Основна роль в інформаційній діяльності бібліотеки відводиться вивченню і задоволенню інформаційних потреб студентів, викладачів та науковців ЗАМ, а також користувачів з інших навчальних закладів, а саме: студентів та викладачів КНУКіМ, Львівської академії мистецтв, УжНУ та співробітників  Закарпатського музею архітектури і побуту.

Обслуговування проводиться при безпосередній видачі документів, а також у телефонному режимі та в наданні віртуальної довідки.

Для популяризації літератури, до видатних дат історії, державних свят, предметних і тематичних тижнів, бібліотекою проводиться велика кількість книжкових виставок та масових заходів. Навчально-виховний процес здійснюється з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання й орієнтуються на формування особистості студента із глибоко усвідомленою громадянською позицією і системою наукових знань.

Головним завданням бібліотеки є надання інформації читачам та виховання в них основ інформаційної культури. Саме на це спрямовані  основні зусилля у роботі.