Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Кафедра сучасних інформаційних технологій та веб-дизайну

Кафедра сучасних інформаційних технологій та веб-дизайну

      

 

 

 Кафедра сучасних інформаційних технологій та веб-дизайну створена у 2014 році. Входить до структури факультету дизайну та декоративно-прикладного мистецтва Закарпатської академії мистецтв. Забезпечує навчальний процес студентів денної та заочної форми навчання. Відповідно до нормативних документів та положення про кафедру здійснює навчально-виховну, методичну, наукову і творчу роботу. На кафедрі працюють 3 кандидати наук, 4 доценти, два викладачі.

На кафедрі розроблено відповідні навчальні плани та програми, зокрема: «Основи комп’ютерної графіки», «Комп’ютерна графіка», «Вступ до веб-дизайну», «Основи створення презентацій», «Основи медіадизайну» та інші. Завдання науково-дослідної роботи студентів, курсових робіт і творчих завдань адаптовані до тематики наукових досліджень кафедри, факультету, академії та до потреб регіону. Кафедра забезпечує викладання циклу таких дисциплін:

* вступу до веб-дизайну;
* веб-дизайну;
* комп’ютерної графіки;
* основи медіадизайну;
* основи створення презентацій

Наукові публікації викладачів кафедри входять до міжнародної наукометричної бази SCOPUS. Це, зокрема, публікації доцентів В. В. Бунди та С. О. Бунди, які займаються наступними науковими темами:

1. 1) «Розробка елементів інноваційного дизайну засобами оптичної нанолітографії» (2016-2018 рр.)

2) Проект Європейського Союзу APVV-0036-11 “Progressive materials with competing order parameters” (2015-2018 рр.) (спільно з природничим факультетом університету ім. П. Й. Шафарика, Словаччина)

3) «Використання альтернативних джерел енергії в Карпатському єврорегіоні» (в рамках проекту ЄС ITMS 262 202 200 63 «Problémy regionálneho a lokálneho rozvoja z aspektu obnoviteľných nosičov energie» (2015-2017 рр.) спільно з науково-дослідним та інформаційним Центром біоенергії в Капушанах (Словаччина). Результати наукових досліджень за останні роки представлені у міжнародних наукових виданнях, фахових та інших виданнях України. 

Кафедра сучасних інформаційних технологій та веб-дизайну  має потужні наукові та творчі зв’язки із зарубіжними вузами-партнерами, що закріплені відповідними угодами про співробітництво: з провідними науковими організаціями, музеями, вищими навчальними мистецькими закладами України, зокрема, Київською національною академією мистецтв, Харківською державною академією дизайну і мистецтв, Львівською національною академією мистецтв, факультетом дизайну і мистецтв Технічного університету м. Кошице (Словаччина). 

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці студентів до різноманітних презентаційних акцій, серед яких всеукраїнська виставка-конкурс Ukrainian Design: The Very Best Of. 

Науково-педагогічний склад кафедри:

Пономаренко Надія Степанівна - доцент, заслужений художник України, завідувач кафедри.

Бунда Віктор Варфоломійович – доцент, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, декан факультету дизайну та декоративно-прикладного мистецтва.

Бунда Світлана Олександрівна – доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Вагера Оксана Миколаївна – викладач.

Дочинець Наталія Мирославівна – доцент, кандидат економічних наук.

Єгорова Дар'я Вячеславівна – викладач.

 

Фахову освіту здобула у Львові  на відділенні графіки Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова (1972). Графік, живописець, книжковий дизайнер. Заслужений художник України. 

Учасниця близько 30 групових виставок в Україні та за кордоном та 10 персональних виставок. Лауреат обласної премії ім. Й. Бокшая та А. Ерделі в галузі образотворчого мистецтва (1997, 2015), має нагороди та відзнаки у таких виставках: «Львів'91 – Відродження», Львівська національна галерея мистецтв ім. Бориса Возницького; Міжнародна виставка графіки малих форм «Собор 1596 – 1996", Івано-Франківський обласний художній музей; ІІІ Бієнале іконопису та сакрального мистецтва Карпатського єврорегіону, Требішов (Словаччина), Земплінський музей (2009).

З 2004 року - викладач фахових дисциплін на кафедрі дизайну Закарпатської академії мистецтв, доцент кафедри дизайну. Викладає дисципліни «Проектування», «Профмайстерність», «Шрифти і типографіка» на спеціальності «графічний дизайн». Керівник дипломних робіт освітнього рівня «бакалавр» та «магістр». З 2018 року зав. кафедри сучасних інформаційних технологій та веб-дизайну Закарпатської академії мистецтв. 

 

 

Старший науковий співробітник, відмінник освіти України, нагороджений нагрудними знаками «За наукові досягнення» та «За розвиток регіону». Магістр права.

У 1981 році закінчив фізичний факультет Ужгородського державного університету за спеціальністю «Фізик. Викладач»

У 1984 році закінчив аспірантуру, в 1994 році – докторантуру кафедри фізики напівпровідників УжДУ.

Кандидат фізико-математичних наук з 1986 року (спеціалізована рада Львівського державного університету ім. І. Франка зі спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла; диплом № 027075 ВАК СРСР) 

Старший науковий співробітник з 1997 року (спеціальність «Фізика твердого тіла», атестат СН № 003110 ВАК України) 

Доцент з 2004 року (атестат № 009794 ВАК України  по кафедрі загальної інформатики та математичного моделювання Закарпатського державного університету)

Магістр права зі спеціальності «Правознавство» з 2006 року (Закарпатський державний університет)

Викладає курси та спецкурси «Комп’ютерна графіка», «Спеціальна фізика», «Вступ до веб-дизайну»

Сфера наукових зацікавлень – фізика твердого тіла, високотемпературна надпровідність, нанодизайн.

 

Відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком «За наукові досягнення» та Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України

У 1981 році закінчила фізичний факультет Ужгородського державного університету за спеціальністю «Фізик. Викладач»

Кандидат фізико-математичних наук з 1999 року (спеціалізована рада Ужгородського державного університету зі спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків; диплом № 003199) 

Доцент з 2003 року (атестат № 008557 ВАК України по кафедрі загальної інформатики та математичного моделювання Закарпатського державного університету)

Викладає курси та спецкурси «Комп’ютерна графіка», «Основи мультимедійних презентацій», «Вступ до веб-дизайну»

Сфера наукових зацікавлень – високотемпературна надпровідність, нанодизайн.

 

У 2004 році закінчила Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права за спеціальнісю «Інформаційні технології».

З 2001 року працює в Коледжі мистецтв ім. А. Ерделі, а з 2009 року – в Академії.

Бере активну участь у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах.

Упродовж останніх років – відповідальний секретар Приймальної комісії.

 

 

У 2004 році закінчила інженерно-економічний факультет Мукачівського технологічного інституту  за спеціальністю «Маркетинг», диплом спеціаліста з  відзнакою  АК № 25771616.

У 2007 році закінчила аспірантуру в Інституті регіональних досліджень Національної академії наук України (м. Львів). Кандидат економічних наук з 2008 р. Захистила кандидатську дисертацію на тему “Організаційно-економічні основи захисту інтересів споживачів” за спеціальністю 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика у спеціалізованій вченій раді Д.35.154.01 в Інституті регіональних досліджень НАН України. 

У 2012 році здобула вчене звання доцента.

Викладає курси «Економічна теорія», «Маркетинг», «Брендинг», «Основи підприємницької діяльності та менеджменту», «Менеджмент у сфері культури й мистецтв», «Психологія реклами».

Автор понад 40 наукових праць, серед яких монографія «Консюмеризм в Україні: соціально-економічні реалії та перспективи розвитку». Сфера наукових інтересів – консюмризм, захист інтересів споживачів. 

Дочинець Н.М. Консюмеризм в Україні: соціально-економічні реалії та перспективи розвитку/ Н.М. Дочинець; НАН України. Інститут регіональних досліджень; [наук. ред. У.Я. Садова]. – Львів, 2009. – 280 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку». – ISBN 978-966-02-4252-4)

Анотація. Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методологічних і прикладних засад формування системи консюмеризму в Україні, вивченню особливостей її розвитку на регіональному рівні. З’ясовано вплив консюмеризму на суспільні процеси. Аналізуються структура, проблеми функціонування і тенденції розвитку системи консюмеризму в Україні. Обґрунтовано необхідність переорієнтації основної уваги у споживчій політиці з виявлення порушень прав споживачів на підвищення рівня освіченості й активності населення у сфері консюмеризму. Визначено проблеми консюмеризму на регіональному рівні. Запропоновано раціональну послідовність їх вирішення та перспективні напрямки вдосконалення регіональної споживчої політики. Сформовано інструментарій досліджень інституційних та структурно-організаційних аспектів становлення системи консюмеризму. Представлено методичне забезпечення дослідження настроїв громадян щодо їхніх споживчих прав та діяльності державних органів із захисту прав споживачів. Запропонована комплексна оцінка територіальних особливостей консюмеризму, яку на рівні регіону ідентифіковано як регіональний індекс розвитку консюмеризму.

Призначена для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, економістів, соціологів, фахівців сфери захисту прав споживачів, керівників і працівників органів державного управління та місцевого самоврядування.

 

Дизайнер, ілюстратор, учасник виставок графіки. 

У 2018 році закінчила Закарпатську академію мистецтв, магістр графічного дизайну. З 2018 року викладає в Закарпатській академії мистецтв основи медіа дизайну, комп'ютерну графіку, основи мультимедійних презентацій. Працює з цифровими медіа.

Виставки:

2014  — Međunarodna izložba slike malih formata.

2014, 2015, 2017, 2018 — Графічне Закарпаття (2015 рік — номінація “Краща молода робота”).

2019 — виставка сучасного мистецтва “INTRO”.

Дизайн-розробки: 

Розробка дизайну Kozar Dance Theatre, розробка дизайну Ghetto Groove, розробка дизайну для Національного конкурсу Міс Україна 2017, 2018; розробка персонажа для мультфільму “Пітьма”, анімаційний уривок “Дівчинка без серця”, розробка концепції гри “WASAD”, розробка комікса “PAGAN”, розробка айдентики ігрового каналу “Вечерние Кости”, розробка та оформлення фестивалю настільних рольових ігор KostiCon.