Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Кафедра мультимедійних технологій та Web-дизайну

Кафедра мультимедійних технологій та Web-дизайну




Завідувач кафедри мультимедійних
технологій та web- дизайну:
Член НСХУ, 
Заслужений художник України
Пономаренко Надія Степанівна

    Кафедра мультимедійних технологій та Web-дизайну

 

Кафедра мультимедійних технологій та web-дизайну створена у 2014 р., є випусковою (з 2016 р.), готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за спеціалізацією «Web-дизайн». Забезпечує навчальний процес для студентів денної та заочної форм навчання. Входить до структури факультету дизайну та декоративно-прикладного мистецтва Закарпатської академії мистецтв. Відповідно до нормативних документів та положення про кафедру здійснює навчально-виховну, методичну, наукову і творчу роботу. На кафедрі працюють 4 кандидати наук, доценти, два викладачі та лаборант.

На кафедрі розроблено відповідні навчальні плани та програми як з фахових дисциплін, так і за спеціалізацією «Web-дизайн». Завдання науково-дослідної роботи студентів, курсових робіт і творчих завдань адаптовані як до тематики наукових досліджень кафедри, факультету, академії, так і до потреб регіону. Кафедра мультимедійних технологій та web-дизайну бере участь у підготовці студентів до Всеукраїнських олімпіад та міжнародних конкурсів з web-дизайну, інформатики, мультимедійних технологій, комп’ютерної графіки.

Кафедра мультимедійних технологій та web-дизайну забезпечує викладання циклу дисциплін:

  - з web -дизайну;

  - інформатики;

  - мультимедійних технологій;

  - комп’ютерної графіки;

  - економіки


До дисциплін професійної і практичної підготовки студентів кафедри належать:

  - сучасні інформаційні системи і технології (1 курс);

  - вступ до спеціальності «Web -дизайн» (1 курс);

  - основи Web -дизайну (1 курс);

  - основи створення мультимедійних продуктів (3 курс);

 - гіпертекстові методи створення та представлення інформації (3 курс);

 - основи програмування та алгоритмічні мови (2 курс);

 - математичні методи дослідження в дизайні (2 курс);

 - основи комп’ютерної графіки (1-2 курс);

 - комп’ютерна графіка (3-5 курс);

 - розробка та створення web -сайтів (4 курс);

 - профмайстерність (Web, ДІ)


Дисципліни практичної підготовки:

  - навчально-виробнича практика з ЕОМ (1 курс);

 - навчально-виробнича практика з програмування на мові HTML (3 курс);

 - проектно-конструкторська практика ГД (2 ск.);

 - педагогічна практика (4 курс)


Дисципліни вільного вибору студентів:

  - економічна теорія (2 курс);

 - основи підприємництва та менеджменту (4 курс);

 - маркетинг (4 курс);

 - психологія реклами (5 курс);

 - брендінг (4 курс); 

 - основи наукових досліджень ( 4 курс).


Наукові публікації частини викладачів кафедри входять до міжнародної наукометричної бази SCOPUS. Це, зокрема, 20 публікацій доцента Бунди В. В. (інтегрований імпакт-фактор h-index - 2)  та  8 публікацій доцента Бунди С. О. (інтегрований імпакт-фактор h-index -1).

Викладачі кафедри мультимедійних технологій та web-дизайну беруть участь у виконанні наступних наукових тем:

1) «Розробка елементів інноваційного дизайну засобами оптичної нанолітографії» (2016-2018 рр.)

2) Проект Європейського Союзу APVV-0036-11 “Progressive materials with competing order parameters” (2015-2018 рр.) (спільно з природничим факультетом університету ім. П. Й. Шафарика, Словаччина)

3) «Використання альтернативних джерел енергії в Карпатському єврорегіоні» (в рамках проекту ЄС ITMS 262 202 200 63 «Problémy regionálneho a lokálneho rozvoja z aspektu obnoviteľných nosičov energie» (2015-2017 рр.) спільно з науково-дослідним та інформаційним Центром біоенергії в Капушанах (Словаччина).

Результати наукових досліджень за останні роки представлені у міжнародних наукових виданнях, фахових та інших виданнях України. У виконанні тем беруть участь студенти, докторанти та науково-педагогічні працівники.

Студенти спеціалізації «Web –дизайн» беруть активну участь в розробці та підготовці рекламно-інформаційної продукції кафедри, факультету та академії. Зокрема, протягом 2015-2016 років розроблено інформаційні банери щодо 70-річчя становлення художньої освіти на Закарпатті, Всеукраїнської студентської олімпіади з живопису, міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання» та проф. орієнтаційної роботи.


Науково-педагогічний склад кафедри:

1. Бунда Світлана Олександрівна – доцент, кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри

2. Бунда Віктор Варфоломійович – доцент, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, декан факультету дизайну та ДПМ

3. Герасимов Віталій Вікторович – доцент, кандидат фізико-математичних наук

4. Дочинець Наталія Мирославівна – доцент, кандидат економічних наук

5. Вагера Оксана Миколаївна – викладач

6. Куриця Іван Юрійович – викладач

7. Хаба Оксана Григорівна – викладач, лаборант кафедри


         Кафедра мультимедійних технологій та web-дизайну має потужні наукові та творчі зв’язки із зарубіжними вузами-партнерами, що закріплені відповідними угодами про співробітництво. З провідними науковими організаціями, музеями, вищими навчальними мистецькими закладами України, зокрема, Київською національною академією мистецтв, Харківською державною академією дизайну і мистецтв, Львівською національною академією мистецтв, факультетом дизайну і мистецтв Технічного університету м. Кошице (Словаччина) та іншими установами мистецького, гуманітарного й інженерно-технічного спрямування.

         Доцент кафедри Бунда В. В. нагороджений срібною медаллю природничого факультету Кошицького університету ім. П.Й. Шафарика за вагомі досягнення в науково-технічній співпраці. Доценти Бунда В. В. та Бунда С. О. є дійсними членами Українського фізичного товариства.