Навчальний процес

 

РОЗКЛАД І семестр Закарпатської академії мистецтв 2018-2019 н.р. (стаціонар)

РОЗКЛАД IІ семестр Закарпатської академії мистецтв 2018-2019 н.р. (стаціонар)


 

ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Закарпатської академії мистецтв 2018-2019 н.р.


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (Магістр)

 

ОП ДИЗАЙН (Магістр)

 

ОП ЖИВОПИС (Магістр)


ОП ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО бакалавр 2018

ОП ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО бакалавр 2018

ОП ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА бакалавр 2018

ОП ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН бакалавр 2018

 

 


 

О П И С системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам Національної рамки кваліфікацій

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Підготовки фахівця другого  рівня вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі знань 02 – Культура і мистецтво»


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Підготовки фахівця другого  рівня вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн галузі знань  02 – Культура і мистецтво»


 


 

ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів Закарпатської академії мистецтв на вакантні місця держзамовлення

 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у Закарпатській академії мистецтв

 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок

 


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (Підготовки магістра з галузі знань 0202 Мистецтво)

 

Порядок вибору для вивчення студентами Закарпатської академії мистецтв вибіркових навчальних дисциплін
ПРАВИЛА призначення стипендій студентам Закарпатської академії мистецтв
РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 2018-2019 р.

 


 

 

НАКАЗ про затвердження взірців документів про освіту