Навчальний процес

 

РОЗКЛАД ІІ семестр Закарпатської академії мистецтв 2017-2018 н.р. (стаціонар)

 

РОЗКЛАД І семестр Закарпатської академії мистецтв 2017-2018 н.р. (стаціонар)

 

РОЗКЛАД І семестр Закарпатської академії мистецтв 2017-2018 н.р. (Мукачівське відділення)

 

ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Закарпатської академії мистецтв 2017-2018 н.р.

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (Магістр)


 
 

О П И С системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам Національної рамки кваліфікацій

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Підготовки фахівця другого  рівня вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі знань 02 – Культура і мистецтво»


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Підготовки фахівця другого  рівня вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн галузі знань  02 – Культура і мистецтво»

 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГІСТРА зі спеціальності   022 “Дизайн” галузі знань  02 «Культупа і мистецтво»

 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГІСТРА Зі спеціальності   023 “Образотворче  мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” галузі знань  02 «Культура і мистецтво»


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН магістр

  

ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів Закарпатської академії мистецтв на вакантні місця держзамовлення

 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у Закарпатській академії мистецтв

 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок

 


Графік освітнього процесу Закарпатської кадемії мистецтв на 2016-2017 навч.рік

 


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (Підготовки магістра з галузі знань 0202 Мистецтво)

 

Порядок вибору для вивчення студентами Закарпатської академії мистецтв вибіркових навчальних дисциплінПРАВИЛА призначення стипендій студентам Закарпатської академії мистецтв


 

 

Рейтинг студентів які навчаються за державним замовлення за результатами вступних випробувань 2017 р.

 

 

 

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням за 2 семестр 2016-2017 н. р


Рейтинг успішності студентів денної форми навчання Закарпатської академії мистецтв, які навчаються за державним замовленням за 1 сем 2016-2017

 

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв, які навчаються за державним замовленням за 1 сем 2016-2017

  

 

НАКАЗ про затвердження взірців документів про освіту