Навчальний процес

 

РОЗКЛАД ІІ семестр Закарпатської академії мистецтв 2017-2018 н.р. (стаціонар)

 

РОЗКЛАД І семестр Закарпатської академії мистецтв 2017-2018 н.р. (стаціонар)

 

РОЗКЛАД І семестр Закарпатської академії мистецтв 2017-2018 н.р. (Мукачівське відділення)

 

ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Закарпатської академії мистецтв 2017-2018 н.р.


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (Магістр)

 
 

О П И С системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам Національної рамки кваліфікацій

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Підготовки фахівця другого  рівня вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі знань 02 – Культура і мистецтво»


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Підготовки фахівця другого  рівня вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн галузі знань  02 – Культура і мистецтво»

 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГІСТРА зі спеціальності   022 “Дизайн” галузі знань  02 «Культупа і мистецтво»

 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГІСТРА Зі спеціальності   023 “Образотворче  мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” галузі знань  02 «Культура і мистецтво»


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН магістр

  

ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів Закарпатської академії мистецтв на вакантні місця держзамовлення

 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у Закарпатській академії мистецтв

 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок

 


Графік освітнього процесу Закарпатської кадемії мистецтв на 2016-2017 навч.рік

 


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (Підготовки магістра з галузі знань 0202 Мистецтво)

 

Порядок вибору для вивчення студентами Закарпатської академії мистецтв вибіркових навчальних дисциплінПРАВИЛА призначення стипендій студентам Закарпатської академії мистецтв


 

 

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання , які навчаються за державним замовленням за 1 семестр 2017-2018 н.р.

 

Рейтинг успішності студентів 1 курсу денної форми навчання Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв, які навчаються за державним замовленням за 1 сем 2017-2018

 

Рейтинг успішності студентів 2 курсу денної форми навчання Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв, які навчаються за державним замовленням за 1 сем 2017-2018

 

Рейтинг успішності студентів 3 курсу денної форми навчання Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв, які навчаються за державним замовленням за 1 сем 2017-2018

 

Рейтинг успішності студентів 4 курсу денної форми навчання Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв, які навчаються за державним замовленням за 1 сем 2017-2018

  

 

Рейтинг студентів які навчаються за державним замовлення за результатами вступних випробувань 2017 р.

 

 

 

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням за 2 семестр 2016-2017 н. р


Рейтинг успішності студентів денної форми навчання Закарпатської академії мистецтв, які навчаються за державним замовленням за 1 сем 2016-2017

 

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв, які навчаються за державним замовленням за 1 сем 2016-2017

  

 

НАКАЗ про затвердження взірців документів про освіту