Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Кафедра образотворчого мистецтва

Кафедра образотворчого мистецтва

         

ЖИВОПИСЗавідувач кафедри:

Коприва Аттіла Тіберійович

Живопис  залишається невід’ємною і важливою складовою будь-якої мистецької школи, однією з головних, фундаментальних дисциплін навчального процесу.

Серед живописних шкіл України – одеської, київської, львівської та харківської, закарпатська школа живопису є однією з унікальних. Сьогодні саме на фахівців з вищою освітою покладається завдання не лише піднести рівень цієї школи, а й вирішувати цілий ряд культурно-освітніх проблем краю.

Кафедра образотворчого мистецтва є провідною у Закарпатській академії мистецтв, досвід якої базується на здобутках визначних художників старшого покоління А. Ерделі, Й. Бокшая, Ф. Манайла, А. Коцки та ін., які у 1946 році стали засновниками та викладачами Ужгородського художньо-промислового училища (нинішнього Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ). Відділення живопису в училищі було одним із перших, і його результати призвели до підготовки таких відомих мітців, як Василь Габда, Семен Мальчицький, Юлій Сташко, Павло Бедзір, Павло Балла, Ласло Балла, Єлизавета Кремницька, Володимир Микита, Микола Медвецький, Михайло Романишин, Наталія Герц, Юрій Герц, Іван Шутєв, Едіта Медвецька та інші. Більша частина членів Закарпатського обласного відділення Національної спілки художників України є випускниками училища різних років.

Становленню закарпатської академії мистецтв та кафедри образотворчого мистецтва надавали допомогу і підтримку видатні діячі мистецтва України: народний художник України Еммануїл Мисько, академік, професор, народний художник України Андрій Чебикін, народний художник України Андрій Бокотей, академік Академії мистецтв України, народний художник України Володимир Микита, народний художник України, голова національної спілки художників України Володимир Чепелик.

Кафедра образотворчого мистецтва була створена у 2004 році, її викладацький склад продовжує регіональні  мистецькі традиції, спрямовує зусилля на підготовку фахівців високого рівня, надаючи пріоритети креативному мисленню, реалізації творчого потенціалу особистості.

Кафедра відповідає за підготовку фахівців за спеціалізаціями «Живопис», «Графіка» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» на денній та заочній формах навчання.

Основний склад кафедри формують відомі  художники і науковці, члени обласного відділення НСХУ, лауреати всеукраїнських та обласних премій: народний художник України – Скакандій В. Ю., заслужений художник України –  Корж-Радько Л. А., заслужений художник України Ковач А. М., кандидати наук, доценти – Волощук А. В., Коприва А. Т., Луценко І. В.,  високопрофесійні спеціалісти,  викладачі фахових дисциплін – Дерда О. Г., Дерда В. О., Пал В. Й., Болдижар М. М., Свалявчик П. В. До викладацької роботи залучаються  також викладачі Колледжу мистецтв ім. А. Ерделі, молоді фахівці   з числа  випускників ЗХІ та ЛНАМ Зимомря В. Ф., Когутич В. І., Кополовець Л. О., Шелевицький Ю. В.

Науково-педагогічний колектив кафедри здійснює академічну підготовку студентів згідно з навчальним планом, який містить комплексний цикл теоретичних та практичних дисциплін. Професійно-орієнтовані дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Основи композиції», «Кольорознавство», «Історія зарубіжного мистецтва», «Історія українського мистецтва», «Історія мистецтва за фахом», «Композиція», «Профмайстерність» та ін.

В області функціонує більше двадцяти п’яти шкіл естетичного виховання та художніх шкіл, значна кількість студій, що створює об’єктивні передумови для підготовки живописців-викладачів. Підготовка студентів до виконання функцій учителя (викладача) образотворчого мистецтва у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах здійснюється під час вивчення спецдисципліни «Методика викладання образотворчого мистецтва», «Психологія шкільного віку», «Педагогіка» та під час проходження педагогічної  практики в загальноосвітніх школах міста та області.

Важливим розділом засвоєння програми курсу живопису та рисунку є навчальні та виробничі практики як необхідний вид роботи в процесі підготовки художника. Фахова майстерність вдосконалюється під час проходження переддипломної практики та дипломного проектування, де консультують відомі митці: академік АМ України, народний художник України, лауреат премії імені Т. Шевченка – В. Микита, народний художник України, лауреат республіканської премії імені М. Островського, обласної премії імені Д. Вакарова, обласної премії імені А. Ерделі та Й. Бокшая, доцент – В. Скакандій, заслужений художник України, доцент – Л. Корж-Радько, заслужений художник України – Ковач А.М.

На кафедрі образотворчого мистецтва ведеться активна науково-дослідна і творча робота, органічно пов’язана зі специфікою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр».

Викладачі кафедри беруть активну участь в організації та проведенні мистецьких олімпіад, пленерів-конкурсів серед студентів мистецьких та педагогічних ВНЗ, залучаються як члени журі до оцінювання у Всеукраїнському конкурсі захисту наукових робіт учнів-членів Малої академії наук України, є організаторами семінарів для керівників художніх шкіл області.

Кафедрою регулярно проводяться різноманітні творчо-виставкові заходи: міжсесійні та семестрові перегляди студентських навчальних завдань, презентації творчих робіт як студентів, так і викладачів, відкриті захисти дипломних робіт. Студенти та викладачі беруть активну участь у семінарах, симпозіумах, творчих пленерах обласного, всеукраїнського, міжнародного рівня (в Словаччині, Угорщині, Польщі, Румунії).

На кафедрі проводяться науково-методичні та практичні семінари, щорічні міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, присвячені вивченню життя й доробку видатних художників, фахівців у галузі образотворчого мистецтва, впровадженню кращих надбань світового мистецтва.

Уже усталеною традицією є проведення майстер-класів з живопису викладачами кафедри, народними та заслуженими художниками України.  Студенти кафедри постійно заохочуються до участі в різних мистецьких заходах: обласних, всеукраїнських, міжнародних виставках, пленерах. Серед здобутків, слід відзначити, що кожного року зростає число студентів, які беруть участь у роботі щорічної наукової студентської конференції ЗАМ.

Закарпатська академія мистецтв та кафедра образотворчого мистецтва заключилаи низку договорів з установами Угорщини та Словаччини, зокрема, із Галереєю Ґалант в м. Собранце, з Фондом Гортобадського пленеру, зі спеціалізованою школою мистецтв ім. Коша Кароя, навчальними закладами Словаччини у м. Пряшів та м. Свидник, з провідними ВНЗ України, зокрема, з Київською національною академією образотворчого мистецтва та архітектури, Львівською національною академією мистецтв, Харківською державною академією дизайну і мистецтв, Ужгородським національним університетом. Загалом, науково-дослідна, навчально-методична і творча діяльність викладачів та студентів кафедри відзначається ефективністю, різноманітністю форм і напрямів, сприяє підвищенню їх фахового рівня та підготовці висококваліфікованих спеціалістів.


Контактний телефон/факс кафедри:  61-62-16        Зустріч

        Зустріч

        Зустріч

        Зустріч

        Зустріч

        Зустріч

        Зустріч

        Зустріч

        Зустріч