Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Кафедра образотворчого мистецтва

Кафедра образотворчого мистецтва

 

 

Живопис  залишається невід’ємною і важливою складовою будь-якої мистецької школи, однією з головних, фундаментальних дисциплін навчального процесу.

Серед живописних шкіл України – одеської, київської, львівської та харківської, закарпатська школа живопису є однією з унікальних. Сьогодні саме на фахівців з вищою освітою покладається завдання не лише піднести рівень цієї школи, а й вирішувати цілий ряд культурно-освітніх проблем краю.

Кафедра образотворчого мистецтва є провідною у Закарпатській академії мистецтв, досвід якої базується на здобутках визначних художників старшого покоління А. Ерделі, Й. Бокшая, Ф. Манайла, А. Коцки та ін., які у 1946 році стали засновниками та викладачами Ужгородського художньо-промислового училища (нинішнього Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ). Відділення живопису в училищі було одним із перших, і його результати призвели до підготовки таких відомих мітців, як Василь Габда, Семен Мальчицький, Юлій Сташко, Павло Бедзір, Павло Балла, Ласло Балла, Єлизавета Кремницька, Володимир Микита, Микола Медвецький, Михайло Романишин, Наталія Герц, Юрій Герц, Іван Шутєв, Едіта Медвецька та інші. Більша частина членів Закарпатського обласного відділення Національної спілки художників України є випускниками училища різних років.

Становленню закарпатської академії мистецтв та кафедри образотворчого мистецтва надавали допомогу і підтримку видатні діячі мистецтва України: народний художник України Еммануїл Мисько, академік, професор, народний художник України Андрій Чебикін, народний художник України Андрій Бокотей, академік Академії мистецтв України, народний художник України Володимир Микита, народний художник України, голова національної спілки художників України Володимир Чепелик.

Кафедра образотворчого мистецтва була створена у 2004 році, її викладацький склад продовжує регіональні  мистецькі традиції, спрямовує зусилля на підготовку фахівців високого рівня, надаючи пріоритети креативному мисленню, реалізації творчого потенціалу особистості.

Кафедра відповідає за підготовку фахівців за спеціалізаціями «Живопис», «Графіка» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр»,  «магістр» на денній та заочній формах навчання.

Основний склад кафедри формують відомі  художники і науковці, члени обласного відділення НСХУ, лауреати всеукраїнських та обласних премій: народний художник України – Скакандій В. Ю., заслужений художник України –  Корж-Радько Л. А., заслужений художник України Кондратюк О. Є., кандидат мистецтвознавства, член-кореспондент Угорської академії мистецтв Коприва А. Т., високопрофесійні спеціалісти,  викладачі фахових дисциплін – Дерда О. Г., Дерда В. О., Беринець В. В. До викладацької роботи залучаються  також викладачі Колледжу мистецтв ім. А. Ерделі, молоді фахівці   з числа  випускників ЗХІ та ЛНАМ Зимомря В. Ф., Копанська М. С., Манайло-Приходько В. І.

Науково-педагогічний колектив кафедри здійснює академічну підготовку студентів згідно з навчальним планом, який містить комплексний цикл теоретичних та практичних дисциплін. Професійно-орієнтовані дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Основи композиції», «Кольорознавство», «Історія зарубіжного мистецтва», «Історія українського мистецтва», «Історія мистецтва за фахом», «Композиція», «Профмайстерність» та ін.

В області функціонує більше двадцяти п’яти шкіл естетичного виховання та художніх шкіл, значна кількість студій, що створює об’єктивні передумови для підготовки живописців-викладачів. Підготовка студентів до виконання функцій учителя (викладача) образотворчого мистецтва у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах здійснюється під час вивчення спецдисципліни «Методика викладання образотворчого мистецтва», «Психологія шкільного віку», «Педагогіка» та під час проходження педагогічної  практики в загальноосвітніх школах міста та області.

Важливим розділом засвоєння програми курсу живопису та рисунку є навчальні та виробничі практики як необхідний вид роботи в процесі підготовки художника. Фахова майстерність вдосконалюється під час проходження переддипломної практики та дипломного проектування, де консультують відомі митці: академік АМ України, народний художник України, лауреат премії імені Т. Шевченка – В. Микита, народний художник України, лауреат республіканської премії імені М. Островського, обласної премії імені Д. Вакарова, обласної премії імені А. Ерделі та Й. Бокшая, доцент – В. Скакандій, заслужений художник України, доцент – Л. Корж-Радько, заслужений художник України – Ковач А.М.

На кафедрі образотворчого мистецтва ведеться активна науково-дослідна і творча робота, органічно пов’язана зі специфікою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр».

Викладачі кафедри беруть активну участь в організації та проведенні мистецьких олімпіад, пленерів-конкурсів серед студентів мистецьких та педагогічних ВНЗ, залучаються як члени журі до оцінювання у Всеукраїнському конкурсі захисту наукових робіт учнів-членів Малої академії наук України, є організаторами семінарів для керівників художніх шкіл області.

Кафедрою регулярно проводяться різноманітні творчо-виставкові заходи: міжсесійні та семестрові перегляди студентських навчальних завдань, презентації творчих робіт як студентів, так і викладачів, відкриті захисти дипломних робіт. Студенти та викладачі беруть активну участь у семінарах, симпозіумах, творчих пленерах обласного, всеукраїнського, міжнародного рівня (в Словаччині, Угорщині, Польщі, Румунії).

На кафедрі проводяться науково-методичні та практичні семінари, щорічні міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, присвячені вивченню життя й доробку видатних художників, фахівців у галузі образотворчого мистецтва, впровадженню кращих надбань світового мистецтва.

Доброю традицією є проведення майстер-класів з живопису викладачами кафедри, народними та заслуженими художниками України.  Студенти кафедри постійно заохочуються до участі в різних мистецьких заходах: обласних, всеукраїнських, міжнародних виставках, пленерах. Серед здобутків, слід відзначити, що кожного року зростає число студентів, які беруть участь у роботі щорічної наукової студентської конференції ЗАМ.

Закарпатська академія мистецтв та кафедра образотворчого мистецтва заключилаи низку договорів з установами Угорщини, Польщі та Словаччини, зокрема, із Галереєю Ґалант в м. Собранце, Ченстоховським Університетом ім. Яна Длугоша, з Фондом Гортобадського пленеру, зі спеціалізованою школою мистецтв ім. Коша Кароя, навчальними закладами Словаччини у м. Пряшів та м. Свидник, з провідними ВНЗ України, зокрема, з Київською національною академією образотворчого мистецтва та архітектури, Львівською національною академією мистецтв, Харківською державною академією дизайну і мистецтв, Ужгородським національним університетом. Загалом, науково-дослідна, навчально-методична і творча діяльність викладачів та студентів кафедри відзначається ефективністю, різноманітністю форм і напрямів, сприяє підвищенню їх фахового рівня та підготовці висококваліфікованих спеціалістів.

Склад кафедри образотворчого мистецтва:

Коприва А.Т. - завідувач кафедри ОМ, кандидат мистецтвознавства, доцент.

Корж-Радько Л.А. - заслужений художник України, доцент.

Кондратюк О. Є. - заслужений художник України, викладач.

Скакандій В. Ю. - народний художник України, доцент.

Дерда О. Г. - викладач

Дерда В. О. - викладач

Беринець В. В. - викладач

Копанська М.С. - викладач (працює за сумісництвом)

Манайло-Приходько В.І. - викладач (працює за сумісництвом)

Зимомря В.Ф. - викладач (працює за сумісництвом)

 

Завідувач кафедри образотворчого мистецтва, кандидат мистецтвознавства, доцент, лауреат премій   Обласної ім. Й. Бокшая та А. Ерделі, ім. О. Духновича, Всеугорської премія Bonis Bona, за кращий твір Гортобадьського міжнародного пленеру (м. Гайдубесермень, Угорщина).

1987-1991 – після закінчення дев’яти класів середньої школи навчається в Ужгородському училищі прикладного та декоративного  мистецтва, на відділі художньої кераміки.

1991-1997 – продовжує навчання у Львівській академії мистецтв, на відділі художнього скла.

1997 –  2005 викладає на кафедрі технології та конструювання швейних виробів Мукачівського технологічного інституту.

2004 – засновник Музею прикладного мистецтва Мукачівського технологічного інституту.

З 2005 до нині є завідувачем та доцентом кафедри образотворчого мистецтва Закарпатської академії мистецтв.

2005 – кандидат мистецтвознавства за спеціальністю: 17.00.06 (декоративне і прикладне мистецтво). 

2006 – член Національної спілки художників України.

2007 – співзасновник та заступник голови товариства Карпатської культури та мистецтва (м. Ніредьхаза, Угорщина).

2007  член-кореспондент Угорської академії наук.

2018 – член-кореспондент Угорської академії мистецтв 

Коло наукових інтересів – творчість художників-угорців, угорська вишивка, народний костюм.

А. Т. Коприва – активний учасник міжнародних, всеукраїнських та обласних конференцій, виставок, пленерів, симпозіумів.

 

У 1968-1975 роках навчалася в Республіканській художній школі ім. Т. Г. Шевченка. У 1980 закінчила Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва.

У 1980-1997 роках працювала на Закарпатському художньо-виробничому комбінаті.

З 1997 року і по цей день викладає в Ужгородському коледжі мистецтв (нині Закарпатська академія мистецтв).

Учасниця багатьох мистецьких виставок (в тому числі персональних) як в Україні, так і за кордоном (Словаччина, Угорщина і т. д.).

Основні галузі – монументальне мистецтво, живопис, станкова та книжкова графіка.

Для творчості мисткині характерні витонченість, лінеарність, декоративність, оригінальність композиції, трактування теми, пастельна ніжність кольору, використання тонких відтінків.

Окремі роботи зберігаються у Закарпатському художньому музеї в Ужгороді, а також у Краєзнавчому музеї в м. Гуменне.

Нагороди:

* Лауреат обласної премії ім. А. Ерделі та Й. Бокшая (1998, 2006, 2009).
* Лауреат ІІ премії виставки-конкурс ім. Г. Якутовича (2004).
* Лауреат ІІ премії Трієнале графіки (2006).
* Лауреат Всеукраїнського трієнале «PREЧИСТА» (2011).

1981 р. - закінчила  Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва, кафедру моделювання одягу. Викладачі з фаху: В. Овсійчук, Д. Довбошинський ,  О. Коцюба,  М. Безпальків .

 

Член  Закарпатської організації  Національної спілки художників України.

Член Асоціації творчих жінок Закарпаття ГО «Нова Форма».

Працювала в Закарпатському обласному драматичному театрі на посаді художника по костюму, та в Закарпатському обласному театрі ляльок на посаді головного художника. 

З 2019 року – викладач Академії.

2012 – Лауреат премії Й. Бокшая та А. Ерделі в номінації -  живопис.

2018 – Заслужений художник України

Займається виставковою діяльністю, має числені персональні виставки в Україні та Словаччині.

 

У 1989 р. закінчила відділення живопису Одеського художнього училища, а в 2000 р. – Львівську національну академію мистецтв (відділення художнього текстилю). З 2014 р. викладає фахові та профільні дисципліни на факультеті образотворчого мистецтва Закарпатської академії мистецтв. Бере участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних художніх виставках і проектах. Провела пʼять персональних виставок у Львові, Києві, Ужгороді та Братиславі.

Роботи художниці виконані в оригінальній авторській манері текстильного колажу. Це своєріднний сплав різноманітних технік і стилів, нескінченна гра тем, фантазій та інтерпретацій. Твори авторки зберігаються у приватних колекціях в Україні та за кордоном.


 

1985 – 1990 роки – час навчання в Ужгородському училищі прикладного мистецтва на відділенні художньої кераміки. Знаковими викладачами для В. Дерди стали Аверкієва Л. С., Петрецький В. В. У 1991 році вступив у Львівський поліграфічний інститут (нині – Українська академія друкарства) на відділення графіки. А в 1993 році перевівся у Львівську академію мистецтв на відділення художнього текстилю.

З 2014 року розпочав педагогічну діяльність у Закарпатській академії мистецтв, викладаючи композицію і роботу в матеріалі на відділі графіки, а також спецдисципліни: рисунок і живопис.

Працює в техніці текстильного колажу, створює живописні та графічні роботи. Художник також проявив себе як талановитий сценограф і головний художник-постановник у славнозвісному Кіровоградському академічному музично-драматичному театрі ім. М. Л. Кропивницького, де працював  з 2008 по 2013 роки. Він створив цікаві постановки – «Буратіно», «Мірандоліна», здійснив оформлення театрального фестивалю «Вересневі самоцвіти».

Роботи художника експоновані на численних персональних та спільних виставках і в проектах, що проходили у Львові, Києві, Братиславі, Кишиневі, Кракові, Ужгороді та в інших містах України, Румунії, Словаччини та Сполучених Штатів Америки. 

Твори Віктора Дерди знаходяться в приватних зібраннях в Україні, Словаччині, Чехії, США, Польщі та Південній Кореї.

З 2003 по 2007 навчався в Ужгородському коледжі мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатського художнього інституту. Під час завершення навчання отримав диплом з відзнакою.

З 2008 по 2014 навчався у Львівській національній академії мистецтв на факультеті Образотворчого мистецтва і реставрації, відділення Сакрального мистецтва. Отримав освітньо-кваліфікаційний рівень магістра.

У 2010 році працює у VORONIN studio (Львів) графічним дизайнером-ілюстратором, де пройшов курси освоєння програм  Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator.

Працює в напрямку сакрального мистецтва. Виконує художні розписи церкви Св. Пантелеймона в с. Минай, трапезної Ракошинського монастиря, реставратор-тонувальник розписів Ужгородського кафедрального собору.

Брав участь у фестивалях «АРТ-пікнік. Креденц», «Березневі коти» - галерея Ілько.

2015 працює оператором на телебаченні Тиса 1.

З 2017 на посаді викладача фахових дисциплін в Закарпатській академії мистецтв.

Активний учасник обласних та міжнародних виставок. Відомий також, як фаховий ілюстратор книг.

З 1983- 1987 рр. навчалася в Ужгородському училищі прикладного мистецтва. Вчителями з фаху були Йосип Пал, Йосип Бачинський, Надія Дідик.

1987-1992 рр. навчалася у Львівському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва на відділі художнього скла. Викладачами з фаху в інституті на той час були Андрій Бокотей, Ігор Шумський, Олесь Звір, Вітольд Манастирський.

З 1992 р. до нині викладає в Ужгородському коледжі мистецтв ім. А. Ерделі.

2014 - 2015 рр. працює заступником директора з навчальної роботи коледжу.

2016-2017 рр. в.о. директора Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ.

В Закарпатській академії мистецтв працює на посаді викладача за внутрішнім сумісництвом.

Активно працює, як живописець. Систематично бере участь в численних обласних та міжнародних виставках.

2008-2013 – навчається в Закарпатському художньому інституті за спеціальністю живопис, яке завершує з відзнакою.

Після завершення інституту продовжує навчання в аспірантурі Львівської національної академії мистецтв за спеціальністю  «теорія та історія культури», яке успішно завершує в 2017 році.

Наразі активно працює над дисертаційною роботою. Наукові дослідження проводить за темою "Творчість Федора Манайла - архетипність образної системи та проблема модерної форми на тлі історичних реалій Закарпаття ХХ ст."

З 2013 викладає в Закарпатської Академії мистецтв (за сумісництвом).

З 2016 - завідувач меморіальним будинком-музеєм народного художника України Федора Манайла (відділ Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая).

 З 2013 року активна участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних виставках.

Успішно працює з вітчизняними та закордонними грантовими програмами. Автор написання та реалізації проектів:

- HUSKROUA 2014-2020. «Мистецтво без кордонів. Аурелій Попп – Федір Манайло (Румунія-Україна 2017)».

- Посольского фонду США по збереженню  культурної спадщини (AFCP) конкурс «Великий проект – 2017»

- Написання проекту: «Реконструкція та модернізація меморіального музею народного художника України Федора Манайла».

- Українського культурного фонду 2018. Написання проекту: «Виставка мистецьких шедеврів із фондів художніх музеїв Ужгороду та Львову  «Золоті сторінки. Українське мистецтво другої половини 20 ст. Реалізм та постімпресіонізм», (координатор проекту, зреалізовано).

- Українського культурного фонду 2019. Написання проекту: «ORNAMENTFEST».

- Посольского фонду США по збереженню  культурної спадщини (AFCP) конкурс «Великий проект – 2020»  -  Написання проекту: «Створення необхідних умов і належного середовища фондосховища для тривалого та безпечного зберігання і показу музейної колекції Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая».

1988-1992 року навчається в Ужгородському училищі прикладного мистецтва. Після закінчення училища поступає на художньо-графічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту (зараз Прикарпатський університет ім. В. Стефаника), який у 1998 році успішно завершує. А також, паралельно, з 1995-2001 навчається на відділі сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв.

У Львові також відвідує майстерні відомих українських художників Звіринського К., Бідняка М., Василика Р., Овсійчука В., які неабияк вплинули на формування його творчої свідомості.

З 2001 року до нині працює викладачем в Ужгородському Коледжі мистецтв ім. Ерделі А. Також викладає окремі фахові дисципліни в Закарпатській академії мистецтв.

Творчий доробок Василя Зимомрі  представлений низкою розписів сакрального характеру та станкового живопису.  Його творчі роботи відомі на Україні та за кордоном.

 


 

Контактний телефон/факс кафедри:  61-62-16

 


 

Основні події

Зустріч з Людмилою Корж-Радько у Gnatyuk Art Center

Чотири виміри» – виставка живопису в Національному музеї Тараса Шевченка 26.11.19 р. – 08.12.19 р.

Серед мистецьких вишів України на конкурсі «МИСТЕЦТВО МОЛОДИХ – 2019» - Закарпатська академія мистецтв отримала золоту медаль.

МИСТЕЦЬКУ ПРЕМІЮ WORPSWEDE 2019 ОТРИМАЛА ОЛЕНА ДЕРДА – ВИКЛАДАЧ ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

Творчість викладачів академії представили у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку

Фотозвіт перегляду в Закарпатській академії мистецтв

Асоціація випускників закладів художньої освіти Закарпаття - фотозвіт з зустрічі

Виставка Корж-Радько Людмили і Корж Богдана у галереї "Велес"

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ГОРЯНСЬКА РОТОНДА: ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА КОНСЕРВАЦІЇ»

Фотозвіт Міжнародної науково-практичній конференції “Горянська ротонда: історія дослідження, проблеми збереження та консервації”

Захист дипломних робіт 2019

Всеукраїнський пленер в Косові «ПЛЕНЕР У КАРПАТАХ»

НАЗУСТРІЧ ДНЮ ХУДОЖНИКА

На базі Коледжу мистецтв ім.А.Ерделі ЗАМ відбувся обласний семінар для викладачів образотворчих відділів дитячих шкіл мистецтв