Студентська профспілка

Профспілковий студентський комітет Закарпатської академії мистецтв та Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ – це спосіб організації життя студентського колективу. Сьогодні студентська профспілка налічує понад чотири сотні студентів і знаходиться в структурі Закарпатської обласної організації Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України.
Це потужний, впливовий, дієвий механізм, який вправно виконує поставлені завдання:
залучення студентів до діяльності колективу, студентської громади;
матеріальна допомога тим, хто цього потребує, психологічна підтримка;
недоторканість, захист від втручання в особисте життя;
медична допомога, харчування, відпочинок, фізичний розвиток.
Положення про студенську профспілку Закарпатської академії мистецтв та Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ знаходиться тут.


Що конкретно профспілка може дати студенту?
– Можливість захисту профспілкою його прав та інтересів;
– можливість брати участь в реальному житті та управлінні Академією чи Коледжом;
– при необхідності одержувати матеріальну допомогу;
– одержувати путівки на лікування та відпочинок за пільговою ціною тощо.

Як стати членом профспілки?
– Членом профспілки може стати будь-який студент незалежно від форми навчання (бюджет або контракт), який визнає Статут профспілки, регулярно сплачує профспілкові внески і не є членом іншої профспілки. Про це він пише заяву.

Чи повинен студент щось платити профспілці, хто визначає величину внесків?
– Розмір профспілкових внесків визначено Статутом профспілки, він складає:
– для студентів бюджетної форми навчання, які отримують стипендію – 1 % від стипендії (внески сплачуються відповідно до заяви студента до бухгалтерії Академії чи Коледжу);
– для студентів контрактної форми навчання – 1 % від мінімальної стипендії (внески сплачуються готівкою вперед за поточний семестр);


На що ідуть профспілкові внески?
– На статутну діяльність профкому студентів згідно зі Статутом профспілки. А саме – на виплату матеріальних допомог, здешевлення вартості путівок, проведення наукових та культурно-спортивних заходів тощо.

Що буде, якщо студент не є членом профспілки?
– Членство в профспілковій організації виключно добровільне, і якщо студент не хоче бути членом профспілки, його ніхто примушувати до цього не буде. Але студенти, які не є членами профспілки втрачають право на захист профспілкою його інтересів та на пільги, передбачені Статутом.

Якщо студент не є членом профспілки, чи може він користуватися профспілковими пільгами?
– Ні.

Що потрібно зробити для отримання пільг від профспілки (процедура подачі заяв тощо)?
– Для отримання пільг члену профспілки необхідно звернутись до профорга своєї групи з відповідною заявою (матеріальна допомога, путівка на лікування, путівка до студентського санаторію-профілакторію, путівка на відпочинок тощо).

Чи можуть студента виключити з профспілки?
 

– Так, можуть. За порушення вимог Статуту.

 

Статут Закарпатської обласної організації Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України знаходиться тут

Довідка про реєстрацію


Чи впливає членство в профспілці на здачу сесії?
– Ні. На здачу сесії впливає знання предмета.

Чи можуть студенти контрактної форми навчання одержувати пільги від профспілки? Якщо “так”, то які?
– Так, студенти контрактної форми навчання від профкому можуть одержувати матеріальну допомогу, деякі види путівок на лікування, оздоровлення та відпочинок.

Чи сплачуються профспілкові внески з оплати вартості за навчання?
– Ні.

Що потрібне для активної участі в діяльності профспілки (куди йти, з ким розмовляти)?
– Можна звернутися до профорга групи, безпосередньо до профкому Академії.

Чи може профспілка допомогти, якщо студента відраховують?
– Так. Якщо студента відраховують з причин, не пов’язаних з
успішністю. Наказ про відрахування має обов’язково узгоджуватись з профкомом студентів Академії.

Чи може профспілка допомогти, якщо студента виселяють з гуртожитку?
– Так. У випадку, коли студента виселяють з гуртожитку через порушення Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках або за інших обставин, не пов’язаних з успішністю. Профком студентів обовʼязково розгляне та прийме відповідне рішення – дати згоду на виселення або ні.

Які права члена профспілки?
– Члени профспілки мають право:
1. На здійснення представництва та захист Профспілкою їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, в тому числі в судах.
2. На правовий захист, безкоштовну юридичну та іншу допомогу з питань соціально-економічних і трудових відносин.
3. На звернення до всіх профспілкових органів і одержання від них аргументованих відповідей.
4. На участь у профспілкових зборах, конференціях, акціях та інших заходах, які проводить Профспілка.
5. На вільне обговорення питань, які розглядаються на зборах, засіданнях виборних профспілкових органів різних рівнів, в засобах масової інформації; на висловлення своєї точки зору, внесення пропозицій до резолюцій і постанов профспілкових органів, участь у виробленні програмних документів Профспілки.
6. На одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів з питань, що стосуються їх особисто.
7. Обирати і бути обраним до профспілкових органів всіх рівнів, крім випадків, передбачених Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” і Статутом студентської профспілки.
8. На участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням.

Які обов’язки члена профспілки?
– Члени профспілки зобов’язані:
1. Визнавати і виконувати Статут Профспілки.
2. Регулярно сплачувати членські внески.
3. Особисто брати участь у діяльності профспілкової організації.
4. Виконувати рішення профспілкових органів.
5. Не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди.
6. Дотримуватись умов колективного договору (угоди).


Чи підконтрольний профком ректорату?
Ні. Відповідно до Закону України “Про профспілки, їх права та гарантії діяльності” профспілки незалежні від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців (ректорату), інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні. Профком студентів на принципах соціального партнерства співпрацює з ректоратом у всіх питаннях, що стосуются умов навчання, проживання та побуту студентів.

Як профспілка може допомогти організувати дозвілля студентів?
Все залежить від особистої ініціативи студента. Є гарна ідея – профспілка допоможе в її реалізації.

Як функціонує профспілкова система?
У кожній групі обирається (та звітується) профспілковий організатор групи (профгрупорг). Кожен рік команда профспілки студентів звітується про свою роботу за останній рік, а раз на два-три роки проводиться чергова звітно-виборна профспілкова конференція, на якій кожен може стати членом профспілки. Профспілкова організація студентів ЗАМ відкрита для всіх.