Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Наукові публікації та видання

Наукові публікації та видання

  И.И. Небесник. Адальберт Эрдели – основатель художественной школы Закарпатья

   

  Михайло Сирохман. Закарпатське церковне будівництво кінця ХVІІІ–ХІХ ст. Динаміка змін

   

  Небесник І.І. Розвиток освіти в Угорській Русі

   

  Наукова та творча діяльність Закарпатського художнього інституту (2007-2010)

   

  Наукові публікації 2007 р

  Небесник І. Адальберт Ерделі. – Львів: МС, 2007. Монографія.

  Небесник І. Культурологія. Образотворче мистецтво і художня освіта Закарпаття.

  Підручник рекомендований до друку МОН України. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2007.

  Кафедра Дизайну активно працює над темами: «Особливості графічного дизайну закарпатських видань» та «Шляхи формування графіки на Закарпатті».

  Поряд з доповідями на наукових конференціях результати досліджень лягли в основу двох дисертацій, які виконуються викладачами закладу, зокрема: Графіка Закарпаття першої половини ХХ ст. Небесника Івана, та Творчість Югасевича в контексті української рукописної книги Одарки Долгош. Матеріали досліджень лягли в основу навчально-методичних видань:

  Пономаренко Н. Пропедевтичний курс до дисципліни Проектування. – Ужгород: Гражда -ЗХІ, 2007. – 62 ст.

  Пономаренко Н. Фірмовий стиль як система візуальної ідентифікації. Методичне видання для занять з дисципліни Проектування. – Ужгород: Гражда -ЗХІ, 2007.

  Сопко О. Мистецтво шрифту. Етапи становлення. Навчально-методичний посібник. –Ужгород: Гражда, 2007. – 62 ст.

  Кафедра Образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва працює над темою: «Сакральне мистецтво Закарпаття, як відображення культурного поступу українського населення» та «Закарпатське декоративно-прикладне мистецтво і український контекст». Результати дослідження лягли в основу дисертаційних досліджень: «Вишивка Закарпатської Верховини» Пилипа Романа, У 2007 році за активну наукову діяльність. За результатами досліджень видано:

  Приймич М. Перед лицем твоїм. Закарпатський іконостас. – Ужгород: Карпати-Ґражда, 2007. – 224с.

  Приймич М. Мистецтво Закарпаття в добу середньовіччя. Методичний посібник. – Ужгород, Ґражда, 2007. – 36 с.

  Приймич М. Громадські об’єднання у формуванні науки та освіти на Закарпатті. Методичний посібник.  – Ужгород, Ґражда, 2007. – 40 с.

  Приймич М. Основи кольорознавства. Методичний посібник. – Ужгород, Ґражда, 2007. – 34 с.

   

  Наукові публікації 2008 р

   Сирохман М.В. 55 дерев’яних церков Закарпаття. – К.: Грані Т. – 88 с.

  (Вступна стаття) Борис Кузьма: альбом-каталог – Ужгород, Ужгородська міська друкарня, 2008. – 118 с.

  Приймич М. В. Василь Скакандій. Графіка, живопис, акварель, монументальне мистецтво: альбом-каталог. – Ужгород: Ліра 2008. – 142 с.

  Михайло Пийтер. Живопис, акварель: альбом-каталог. – Ужгород, Карпати, 2008. – 64 с.

  (Вступна стаття) Іван Ілько. Живопис: альбом-каталог. – К.: Такі справи, 2008. – 2003 с.

   Небесник І.І. Еволюція методологічних підходів при формуванні фахівців з образотворчого мистецтва в академічних навчальних закладах // Міжнародний науковий вісник. Збірник наукових статей за матеріалами XVI міжнародної науково-практичної конференції 6–9 травня 2008 року. Ужгород (Україна) – Гиряни (Словаччина). – Ужгород: Ліра, 2008. – С. 172–177.

  Долгош-Сопко О.І. Два ірмрологіони Івана Югасевича – 1784-85 та 1806 // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – №10. –Харків, 2008. –  С. 98

  -103.

  Коприва А. Т. Характерні особливості українських та угорських сорочок Закарпаття ХІХ перша пол. ХХ ст. // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту. – Вип.№5. – Мукачево, 2008. – С. 71–80.

  Техніка угорської вишивки Закарпаття // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. –  №12. – Харків, 2008. – С.73-79.

  Народний костюм закарпатських горян. Курс лекція для дисципліни Історія мистецтва на Закарпатті. – Мукачево: Карпатська вежа, 2008. – 38 с.

  Вишивка в народному костюмі угорців Закарпаття. Курс лекція для дисципліни Історія мистецтва на Закарпатті. – Мукачево: Карпатська вежа, 2008. –  40с.

  Пономаренко Н. С.  Меседжи кольору в корпоративному стилі на прикладі банків Ужгорода. // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – №10. –Харків, 2008. –  С. 80–87.

  Небесник І.І. (мол.) Стилістичні особливості та місце Юлія Сташка у графічному мистецтві Закарпаття // Образотворче мистецтво. – №1. – 2008 р. – 2 с.

  Пилип Р. І. Орнаментальні мотиви традиційної народної вишивки українців Закарпаття кінця ХІХ – 1-ї пол. ХХ ст. // науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія: історія /Міністерство освіти і науки України; Ужгородський Національний університет. Ужгород: Говерла, 2008.- Вип.21.-С. 154-166 

  Пилип Р. І. Композиційні принципи побудови орнаменту одягової вишивки гуцулів Закарпаття// Народознавчі зошити. №10- Львів, 2008.- С.256-268

   

  Наукові публікації 2009 р 

  Волощук А. Аспекти системи позашкільної художньої освіти школярів Золтана Баконія // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Серія педагогічні науки. – Вип. 145. – Черкаси, 2009. – С. 13-16.;

  Волощук А. Традиції та новації позашкільної художньої освіти ( на прикладі образотворчої студії Ужгородського палацу дітей та юнацтва в 1990-х –2000-х роках) // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Збірник наукових праць. – Вип. 8. – К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 90-95.;

  Коприва А. Постать Яноша Загораї у пантеоні відомих угорських портретистів ХІХ століття // Вісник ЗХІ, 2009;

  Приймич М. Ілля Бродлакович уконтексті розвитку закарпатського іконопису // Вісник ЗХІ, 2009;

  Пилип Р. Техніки народної вишивки українців Закарпаття. Вісник ЗХІ, 2009;

  Ходанич М. Художньо-стильові особливості монументально-декоративної дерев’яної пластики Закарпаття (70-80 -рр. ХХ ст) // Вісник ЛНАМ, 2009.

  Колесник О., Колесник А. Залізничні шляхи як екокоридори для проникнення інвазійних видів рослин у фітоекосистеми Закарпаття // Функціонування заповідних територій у сучасних умовах України: матеріали міжнародної  науково-практичної конференції присвяченої 20-ти річчю створення НПП «Синевир» (с. Синевир, Закарпаття, Україна, 1-3 жовтня 2009 р.). – Синевир, 2009. – С. 40-43.;

  Кузьма Б. Аналіз територій при проектуванні місць відпочинку в рекреаційних зонах. // Вісник ЛНАМ, 2009;

  Рущак О. Виникнення книговидавничої галузі на Закарпатті у  2-й пол. ХІХ ст. як відображення культурного відродження краю. // Вісник ЛНАМ, 2009;

  Долгош О. Художні ознаки мініатюр Івана Югасевича у рукописних книгах - Пісенник 1761-63 рр. та Ірмологіон 1784-85 рр. // Вісник ЛНАМ, 2009;

  Небесник І. мол. Творчість П. Бедзіра та Є. Кремницької в контексті розвитку графічного мистецтва Закарпаття.  Друга пол. 1960-х – 1970-і рр. // Вісник ЛНАМ, 2009;

  Публікації в художніх альбомах та альманахах:

  Кузьма Б. Традиції і сучасність закарпатської школи живопису / Живописці Закарпаття. – осінь, 2009. – С. 32-35.;

  Сирохман М.В. Нові церкви Мукачівської греко-католицької єпархії. 20 років церковного будівництва (1990–2010)/ Сирохман М.В. – Львів: МС, 2010. – 314 с.

   Дочинець Н. М. Консюмеризм в Україні: соціально-економічні реалії та перспективи розвитку/ Н.М. Дочинець; НАН України. Інститут регіональних досліджень; [наук. ред. У.Я. Садова]. – Львів, 2009. –280 с.

  Небесник І. Адальберт Ерделі та питання мистецтвознавства на Закарпатті в галузі образотворчого мистецтва.// Вісник ЛНАМ, 2009;

  Ходанич П. Традиційна культура закарпатських лемків у творчості Тараса Данилича // Вісник ЛНАМ, 2009;

  Публікації в художніх альбомах та альманахах:

  Сирохман М. Живопис Вячеслава Приходька – свято, що завжди з тобою (текст до альбому  Приходька В.). – Ужгород, 2009.;

  Сирохман М. Розкіш нюансу на фоні любострастя (текст до альбому  Сіми Н.). – Ужгород, 2009.;

  Сирохман М. Микола Рогаль. Формосфера ( вступна стаття та упорядкування альбому художника) – Ужгород: Вид. Олександри Гаркуші, 2009.;

  Ходанич П. Володимир Юрійович Товтин // Календар краєзнавчих пам’ятних дат  на 2010 р.– Ужгород: Вид. В. Падяка, 2009. – С. 107–112. 6. Небесник І. Адальберт Ерделі та питання мистецтвознавства на Закарпатті в галузі образотворчого мистецтва. – Вісник ЛНАМ, 2009.

     

  Наукові публікації 2010 р 

  Небесник І. Андрій Добош. (до 100-річчя від дня народження художника)/ Небесник І. // Календар пам’ятних дат 2011 р. – Ужгород: В-во В. Падяка, 2010. – С. 347-349;

  Сирохман М. Науковий збірник МУК/ Сирохман М. Лемківські мандри (Лемківські церкви Закарпаття XVIII  ст.) – Свидник, 2010. – С.210-225;

  Небесник І. Жінки в житті Адальберта Ерделі // Науковий вісник Закарпатського художнього інституту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Ерделівські читання»], (Ужгород, 10-12 травня  2010) / М-во освіти і науки Укр., Закарпатська ОДА, ЗХІ. – Ужгород: Гражда, 2010;

  Небесник І. А. Эрдели – основатель художественной школы Закарпатья. – Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова. – Чебоксары, 2010;

  Сирохман М. Простір є тіло часу, час є розум простору: каталог творів художника Павла Ковача,[авт. статті та упоряд. М. Сирохман]. – Ужгород: В-во Гаркуші, 2010;

  Сирохман М. Чарівність звичайного: каталог творів художника П. Шолтеса, [авт. статті та упоряд. М. Сирохман]. – Ужгород: В-во Гаркуші, 2010;

  Сирохман М. Надія Пономаренко (до ювілею художниці)// Календар пам’ятних дат 2011 р. – Ужгород: В-во В. Падяка, 2010. – С. 150-155;

  Сирохман М. Василь Сочка (до ювілею художника)/ Сирохман М. // Календар пам’ятних дат 2011 р. – Ужгород: В-во В. Падяка, 2010. – С. 76-80;

  Сирохман М. Невідомий Е. Егреші / Вісник Закарпатського художнього інституту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Ерделівські читання»], (Ужгород, 10-12 травня  2010) / М-во освіти і науки Укр., Закарпатська ОДА, ЗХІ. – Ужгород: Гражда, 2010;

  Волощук А. Система художньої освіти школярів З. Баконія (1916-1989)// Науковий вісник Закарпатського художнього інституту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Ерделівські читання»], (Ужгород, 10-12 травня  2010) / М-во освіти і науки Укр., Закарпатська ОДА, ЗХІ. – Ужгород: Гражда, 2010;

  Ходанич П. Досвід реконструкції іконостасу дерев’яної церкви Св. Духа в с. Колочава-Горб Міжгірського району.// Науковий вісник Закарпатського художнього інституту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Ерделівські читання»], (Ужгород, 10-12 травня  2010) / М-во освіти і науки Укр., Закарпатська ОДА, ЗХІ. – Ужгород: Гражда, 2010;

  Міськов І. Використання зображень змії (змія) та дракона у геральдиці та символіці (на прикладі Ордену Дракона). // Науковий вісник Закарпатського художнього інституту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Ерделівські читання»], (Ужгород, 10-12 травня  2010) / М-во освіти і науки Укр., Закарпатська ОДА, ЗХІ. – Ужгород: Гражда, 2010.

  Приймич М. Хрестовоздвиженський кафедральний собор в Ужгороді (Буклет). – Ужгород: Гражда, 2010. – 32 ст.;

  Приймич М. До питання датування іконопису майстра іконостасів з околиць Славська / Приймич М. // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. – Свидник, 2010. – С.288-293;

  Приймич М. Теодор Ромжа (до 100-річчя від дня народження єпископа Мукачівської єпархії)/ Приймич М. // Календар пам’ятних дат 2011 р. – Ужгород: В-во В. Падяка, 2010. – С.156-161;

  Пилип Р. Впливи у традиційному вбранні українців Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст. // Культура Закарпаття 2010;

  Пилип Р. Локальні особливості традиційної народної вишивки сорочок українців Закарпаття кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. / Р. І. Пилип// Науковий і мистецький світ Федора Потушняка: Матеріали міжнародної наук. к. присвяченої 100-річчю від дня народження видатного українського письменника і вченого./ Упорядник Ігор Ліхтей. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра»,  2010. – С. 259-273;

  Приймич М. Іконостас у с. Доробратово як одна з останніх пам’яток сакрального мистецтва Йосипа Бокшая.// Науковий вісник Закарпатського художнього інституту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Ерделівські читання»], (Ужгород, 10-12 травня  2010) / М-во освіти і науки Укр., Закарпатська ОДА, ЗХІ. – Ужгород: Гражда, 2010;

  Ходанич М. Творчість Василя Олашина у контексті сучасної дерев’яної пластики Закарпаття. ).// Науковий вісник Закарпатського художнього інституту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Ерделівські читання»], (Ужгород, 10-12 травня  2010) / М-во освіти і науки Укр., Закарпатська ОДА, ЗХІ. – Ужгород: Гражда, 2010;

  Коприва А. Творчість відомих скульпторів із Закарпаття Едмунда Самовольського  та Марка Ведреша.// Науковий вісник Закарпатського художнього інституту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Ерделівські читання»], (Ужгород, 10-12 травня  2010) / М-во освіти і науки Укр., Закарпатська ОДА, ЗХІ. – Ужгород: Гражда, 2010.

  Рущак О. Вісник Закарпатського художнього інституту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Ерделівські читання»], (Ужгород, 10-12 травня  2010) / М-во освіти і науки Укр., Закарпатська ОДА, ЗХІ. / Рущак О. Шрифтове оформлення видань Закарпаття другої пол. ХІХ – поч.. ХХ ст. – Ужгород: Гражда, 2010;
  Долгош О. «Прикрянський» та «невичанський» періоди у творчості Івана Югасевича Склярського. // Науковий вісник Закарпатського художнього інституту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Ерделівські читання»], (Ужгород, 10-12 травня  2010) / М-во освіти і науки Укр., Закарпатська ОДА, ЗХІ. – Ужгород: Гражда, 2010;
  Сіксай І. Пейзаж у малярстві Закарпаття другої половини ХХ ст. Історіографія (за матеріалами періодичних видань).// Науковий вісник Закарпатського художнього інституту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Ерделівські читання»], (Ужгород, 10-12 травня  2010) / М-во освіти і науки Укр., Закарпатська ОДА, ЗХІ. – Ужгород: Гражда, 2010.