Абітурієнту


 

Накази про зарахування студентів на навчання

 

за державним замовленням

 

Коледж мистецтв ім. А.Ерделі ЗАМ

 

за кошти фізичних осіб

 

Наказ № 71 Коледж мистецтв ім А.Ерделі ЗАМ

 

 


 

Закарпатська академія мистецтв

 

за державним замовленням

 

На основі повної загальної середньої освіти

 

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

На основі освітнього ступеня бакалавра

 

за кошти фізичних осіб

 

Наказ № 65 денна форма навчання (на основі ПЗСО)

 

Наказ № 66 денна форма навчання (на основі ОКР "молодший спеціаліст")

 

Наказ № 67 денна форма навчання (на основі освітнього ступеня "бакалавр" або ОКР "спеціаліст")

 

Наказ № 68 заочна форма навчання (на основі ПЗСО)

 

Наказ № 69 заочна форма навчання (на основі ОКР "молодший спеціаліст")

 

Наказ № 70 заочна форма навчання (на основі освітнього ступеня "бакалавр" та ОКР "спеціаліст")


 
Список рекомендованих від 01.08.2017 Дизайн, Образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація (на основі ПЗСО) 

 

Список рекомендованих від 31.07.2017 Дизайн, образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація (скорочена форма навчання)

 

Список рекомендованих від 31.07.2017 Дизайн, образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація (магістри)

 

Рейтинговий список від 29.07.2017 Дизайн, образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація (магістри) (денна, заочна)

 

Рейтинговий список від 27.07.2017 Дизайн, Образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація (за скороченою формою навчання)

 

Рейтинговий список від 26.07.2017 Дизайн (денна) (ПЗСО)

 

Рейтинговий список від 26.07.2017 Дизайн (заочна) (ПЗСО)

 

Рейтинговий список від 26.07.2017 Образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація (денна) (ПЗСО)

 

Рейтинговий список від 26.07.2017 Образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація (заочна) (ПЗСО)

 

Рейтинговий список від 24.07.2017 Дизайн (БЗСО)


Список рекомендованих від 24.07.2017 Дизайн (БЗСО)

 

Рейтинговий список від 24.07.2017 Образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація (БЗСО)

 

Список рекомендованих від 24.07.2017 Образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація (БЗСО)

 

 ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

Коледж мистецтв ім. А.М. Ерделі Закарпатської академії мистецтв

Закарпатська академія мистецтв (бакалавр)

Закарпатська академія мистецтв (магістр на основі ступеня бакалавр) 

Коледж мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ на навчання до Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2017 році

 

Додаток 1

 

Додаток 3

 

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ для вступників на навчання до Коледжу мистецтв ім.А.Ерделі ЗАМ у 2017 році

 

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ для вступників на навчання до Коледжу мистецтв ім.А.Ерделі ЗАМ у 2017 році

 

ПРОГРАМА вступного іспиту з рисунку для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

 

ПРОГРАМА вступного іспиту з живопису для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

 

 

  

Закарпатська академія мистецтв

 

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ для вступників на навчання до ЗАМ у 2017 році

 

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ для вступників на навчання до ЗАМ у 2017 році 

 

РОЗКЛАД ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ для вступників на навчання до ЗАМ у 2017 році 

 

Розміри плати за навчання на 2017/2018 навчальний рік

 

Особливості вступної компанії 2017 в ЗАМ

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Закарпатської академії мистецтв у 2017 році (зі змінами)


Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році


Додаток 1


Додаток 2


Додаток 3

 

Додаток 4

 

ПРОГРАМА вступного іспиту з композиції для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

ПРОГРАМА вступного іспиту для здобуття ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти


ПРОГРАМА вступного іспиту на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст


ПРОГРАМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування з ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ

 

ПРОГРАМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування з ІНОЗЕМНОЇ (НІМЕЦЬКОЇ) МОВИ

 

ПРОГРАМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ вступного випробування з ІНОЗЕМНОЇ (ФРАНЦУЗЬКОЇ) МОВИ

 

  

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня «магістр» (у формі співбесіди)

за спеціальністю 022  Дизайн (графічний дизайн) (для вступників, які змінюють спеціальність на основі ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст»)

 

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня «магістр» (у формі співбесіди)

за спеціальністю 022  Дизайн (дизайн інтер’єру(для вступників, які змінюють спеціальність на основі ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст»)

 

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня «магістр» (у формі співбесіди)

за спеціальністю 022  Дизайн (дизайн середовища) (для вступників, які змінюють спеціальність на основі ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст»)

 

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня «магістр» (у формі співбесіди)

за спеціальністю 023  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (живопис)

 (для вступників, які змінюють спеціальність на основі ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст»)

 

 

 ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ

Подання заяв у паперовій формі


Подання електронної заяви