Кафедра рисунку

 

В.о. завідувача кафедри рисунку

заслужений художник України, доцент кафедри

КОВАЧ Антон Михайлович

 

Кафедру рисунку утворено в структурі Закарпатської академії мистецтв рішенням Вченої ради Закарпатської академії мистецтв з метою упорядкування організаційної структури академії (протокол № 6 від 23.03.2016 р. із змінами від 29.08.2016 р. протокол № 1) наказ ректора № 80 від 19 вересня 2016 року. Виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначено заслуженого художника України, доцента кафедри Ковача Антона Михайловича.

До складу кафедри рисунку входять досвідчені викладачі фахових дисциплін та перспективні молоді митці. На кафедрі рисунку працюють: Ковач А. М., заслужений художник України; Луценко І. В., кандидат мистецтвознавства; Сирохман М.В., заслужений працівник культури України; Ходанич М.П., магістр; викладачі фахових дисциплін – Болдижар М. М., Когутич В. І., Пал В. Й.

Головним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі образотворчого мистецтва відповідно до навчальних програм освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр». Основним спрямуванням діяльності кафедри рисунку є підняття професійного рівня фахової підготовки випускників.

На кафедрі рисунку розроблені відповідні навчальні плани та програми з рисунку. Курси практичних занять (дисциплін) збалансовано та закріплено циклом домашніх та самостійних занять (завдань).

Важливим розділом засвоєння навчальних програм з рисунку є пленерні практики та творчі виставки (групові, індивідуальні) як викладачів, так і студентів. Кафедрою регулярно проводяться міжсесійні та семестрові перегляди студентських навчальних завдань. Викладачі кафедр беруть активну участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, виставка та пленерах обласного, всеукраїнського, міжнародних рівнів (Словаччина, Польща, Румунія, Угорщина тощо).

На кафедрі проводяться науково-методичні та практичні семінари. Доброю традицією стає проведення майстер-класів з рисунку викладачами Ковачем А. М., Когутичем В. І., Палом В. Й.

Це все дає змогу ефективно підвищувати загальний рівень академічного рисунку як важливої дисципліни підготовки фахівців образотворчого мистецтва.