Вісник ЗАМ

 

       

ВІСНИК ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

 

«Вісник Закарпатської академії мистецтв» («Newsletter Transcarpathian Academy of Arts») – це вітчизняне видання (збірник наукових праць) доробку професорсько-викладацького колективу Закарпатської академії мистецтв, а також видання матеріалів аналізу теоретичних і практичних досліджень у галузі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та мистецької освіти України, міждисциплінарних досліджень, дотичних до означених сфер. Видання прагне презентувати приклади інноваційних дослідницьких підходів, надаючи можливість обміну найактуальнішими розробками в перелічених сферах. Збірник розрахований на аспірантів, пошукачів вчених ступенів і звань, викладачів та науковців.

Свідоцтво про державну реєстрацію знаходиться тут.

Положення про видання наукового журналу «Вісник Закарпатської академії мистецтв» знаходиться тут.

Збірник наукових праць видається два рази на рік. 

Заснований у 2006 році, внесений до переліку фахових видань з мистецтвознавств до Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 326). 

Видання має міжнародний ідентифікаційний номер: ISSN 2520-6419 (Print).

Виданню присвоєно префікс в системі Crossref  10.35204 і внесено до реєстру членських організацій Crossref: 

https://www.crossref.org/06members/ 50go-live.html.

До складу редакційної колегії входять провідні українські та зарубіжні науковці в галузі культури і мистецтва.

Вимоги до оформлення публікацій в науковому виданні Закарпатської академії мистецтв з урахуванням вимог, затверджених Міністерством освіти і науки України (Наказ № 1111, від 17.10.2012) та вимог наукометричних баз даних знаходяться тут.

Стаття приймається редакцією на розгляд (особисто або надсилаються електронною поштою) за умов наявності повного пакета документів, до якого входять:

текст статті: друкований та електронний варіанти (обов’язково);

анкета;

наукова рецензія на статтю;

заява.

Здійснюється розсил обов'язкових примірників.

 

У звʼязку з тим, що «Вісник Закарпатської академії мистецтв планується до включення в міжнародні наукометричні бази даних, з 01.01.2020 р. вимоги до статей доповнені наступними положеннями:

1. Автори обовʼязково повинні вказувати міжнародний індивідуальний номер науковця – ORCID.

2. Вводиться додаткове «сліпе» рецензування – автор і рецензент не відомі один іншому.

3. У звʼязку із проведенням «сліпого» рецензування, рекомендуємо авторам завчасно подавати матеріали до публікації.

4. На всі ілюстрації до статей автори повинні вказувати їх походження або дозвіл на публікацію від правонаступника.

5. Нерезиденти України – аспіранти-іноземці, іноземні автори – подають статті англійською та європейськими мовами.

 

Подальша робота редакції над статтею:

Після підтвердження про відповідність статті загальним вимогам та за наявності повного пакету документів, стаття передається на сліпу рецензію та проходить внутрішню редакційну обробку.

Редакція залишає за собою право на незначне редагування, зберігаючи при цьому головні результати та авторську стилістику.

При наявності у членів редколегії – наукових редакторів за відповідними напрямками – запитань до автора відносно певних положень статті, вона повертається автору на доопрацювання або виправлення.

 

Поштова адреса редакції:

Закарпатська академія мистецтв,

вул. А. Волошина, 37,

м. Ужгород, Україна, 88000,

Е-mail: usa.uzhgorod@i.ua; erdeli.konf@gmail.com