Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Закарпатська академія мистецтв

Закарпатська академія мистецтв

 

Закарпатська академія мистецтв створена Наказом Міністерства ос­ві­­ти і на­уки України від 13 квітня 2016 р. № 424 шляхом перейменування За­кар­пат­ського художнього інституту зі зміною типу навчального закладу, враховуючи звер­нення до міністерства самого інституту,  а також клопотання Закарпатської ОДА за підписом Г. Г. Москаля та депутатів Верховної Ради В. В. Лунченка і Л. М. Гриневич.


 

проф. Іван Іванович Небесник 

ректор Закарпатської

академії мистецтв

 

 

 

У на­вчаль­ній діяльності за­клад працює: галузь знань 02 "Культура і мис­те­цтво" за спеціальностями: 022 «Дизайн» (за видами: графічний дизайн, дизайн інтер’єру, дизайн середовища, сучасні інформаційні технології та веб-дизайн), 023 «Образотворче мис­те­цтво, декоративне мис­те­цтво, реставрація» (за видами: живопис, графіка, художня кераміка, художня обробка металу, художня обробка дерева, реставрація) 


Структурні підрозділи 

Коледж  мистецтв ім. А.Ерделі Закарпатської академії мистецтв, де здійснюють підготовку молодшого спеціаліста за відповідними спеціальностями.
Адреса: вул. Минайська 38/80, м. Ужгород, Закарпатська область, 88015.
Тел.: (0312)66-37-37, 66-34-73

Факс: (0312)66-32-90.
Е-mail: usa.uzhgorod@i.ua 

Матеріально-технічна база:

Навчальні корпуси в Ужгороді та в Мукачеві, гуртожиток в Ужгороді, бібліотека, майстерні, комп’ютерні класи, мережа Інтернет, кабінети рисунку, живопису та композиції, спортивний зал.

 

 

Загальна кількість студентів:

525 осіб

 

       

Історична довідка про художню освіту Закарпаття.

Перший художній навчальний заклад на Закарпатті засновано у березні 1946 р. під назвою Ужгородське державне художньо-промислове училище на чолі з Адальбертом Михайловичем Ерделі. До викладацької діяльності на відділеннях художнього розпису та художньої різьби по дереву були залучені видатні митці – Йосип Бокшай, Федір Манайло, Андрій Коцка, Адальберт Борецький, Ернест Контратович, Іван Гарапко, Василь Свида. Пізніше викладачами училища стали Вільгельм Берец, Шандор Петкі, Віктор Демидюк та багато інших. Серед випускників училища були такі відомі згодом художники, як Володимир Микита, Юрій Герц, Іван Шутєв, Павло Бедзір, Едіта і Микола Медвецькі, Іван Ілько, Ференц Семан, Антон Шепа, Єлизавета Кремницька.

У грудні 1965 р. навчальний заклад було підпорядковано Міністерству місцевої промисловості УРСР під назвою Ужгородське училище прикладного мистецтва. В училищі працювали відділення художньої кераміки, художньої обробки дерева, художньої обробки металу та з деякою перервою відділення художнього оформлення. Традиції засновників художньої освіти продовжували нові покоління викладачів-випускників училища та художніх інститутів Радянського Союзу – Людмила Аверкієва, Аттіла Дунчак, Йосип Пал, Іван Манайло, Микола Медвецький, Павло Балла, Едіта Медвецька, Іван Маснюк, Василь Петрецький та інші.
З початком демократизації суспільного життя в Радянському Союзі колектив училища під керівництвом Івана Небесника розпочав у 1990 р. змінювати навчальний процес у бік посилення академічного компоненту в загальному змісті освіти та відкривати нові спеціальності. Педагогічний колектив шукав шляхи повернення до цієї атмосфери, що панувала в закладі в часи А. Ерделі та Й. Бокшая, відкрилися відділення живопису та дизайну. У 1995 році з дозволу Кабінету Міністрів України училище було перейменовано в Ужгородський коледж мистецтв ім. А. Ерделі з правом підготовки бакалаврів.

З метою реалізації мрії А. Ерделі про вищий навчальний заклад, а також для збереження традицій закарпатської художньої школи розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 червня 2003 р. № 361-р було створено Закарпатський художній інститут, а його першим ректором призначено Івана Небесника. Коледж ввійшов до структури під назвою Коледж мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатського художнього інституту. Ректором було запрошено до викладацької діяльності провідних художників Закарпаття, серед яких В’ячеслав Приходько, Василь Скакандій, Людмила Корж-Радько, Одарка Долгош-Сопко, Борис Кузьма та ін. Становленню інституту надавали допомогу і підтримку видатні діячі мистецтва України Еммануїл Мисько, Андрій Чебикін, Андрій Бокотей, Володимир Микита, Володимир Чепелик. У червні 2009 року відбувся перший випуск п’ятого курсу інституту, які захистили рівень спеціаліста зі спеціальностей образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, а також дизайну. Згідно з рішенням ДАК України ці спеціальності акредитовано за ІІІ рівнем. Колектив інституту проводив активну навчальну і наукову діяльність з метою досягти ІV рівня акредитації. І 13 квітня 2016 р. Наказом Міністерства ос­ві­­ти і на­уки України за № 424 була створена Закарпатська академія мистецтв шляхом перейменування За­кар­пат­ського художнього інституту зі зміною типу навчального закладу, враховуючи звер­нення до міністерства самого інституту,  а також клопотання Закарпатської ОДА за підписом Г. Г. Москаля та депутатів Верховної Ради В. В. Лунченка і Л. М. Гриневич.

 

 

88015, Закарпатська область, м. Ужгород,

адреса юридична –  вул. Минайська 38/80, 

адреса ректорату –  вул. А.Волошина, 37

тел. (0312) 61-30-33 – приймальна,
        (0312) 61-63-21 – деканат,
        (0312) 61-61-28 – проректор з навчально
-методичної роботи,
        (0312) 61-62-16 – проректор з
науково-педагогічної роботи

Е-mail:   usa.uzhgorod@i.ua