Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Бібліотека Закарпатської академії мистецтв

Бібліотека Закарпатської академії мистецтв

 

 

Людина перестає мислити,

коли перестає читати

Д.Дідро

 

   ПРО БІБЛІОТЕКУ

   Правила користування

 

   Правила користування бібліотекою Закарпатської академії мистецтв

 

   1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою Закарпатської академії мистецтв

розроблені відповідно до Законів України «Про бібліотеки і

бібліотечну справу» (зі змінами і доповненнями), «Про вищу освіту», «Про інформацію»,

«Про національну програму інформатизації», «Типових правил користування бібліотеками»

(зі змінами та доповненнями), основними документами, які регламентують діяльність закладів культури та освіти України.

1.2. Правила користування бібліотекою – це документ, що встановлює

загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до

фондів бібліотеки, права і обов’язки користувачів бібліотеки.

1.3. Бібліотека забезпечує збирання, збереження і загальнодоступність

документно-інформаційних ресурсів, свободу їх вибору, втілює сучасні

форми інформаційного забезпечення користувачів.

1.4. Бібліотечними фондами та послугами бібліотеки безкоштовно може

користуватися весь контингент академії.

   

   2. Порядок запису до бібліотеки

2.1. Для запису до бібліотеки необхідно пред’явити паспорт,студентський

квиток.

2.2. На підставі поданих документів на кожного читача заповнюється

читацький формуляр, як документ, що підтверджує факт і дату видачі

користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення. Під час

запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з «Правилами

користування бібліотекою академії мистецтв», підтвердити

зобов’язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі.

2.3 Користувачі бібліотеки мають право користуватися документами

бібліотечного фонду, Інтернетом.

2.4 Не використовувати відомості про користувачів та їх читання, окрім

організації бібліотечного обслуговування.

2.5 Виконувати Закон України «Про захист інтелектуальної

власності» відносно об'єктів, які зберігаються і використовуються бібліотекою.

2.6 Право користування абонементом надається всім студентам, які

навчаються в академії та співробітникам, які працюють на постійній основі.

2.7 Бібліотека безкоштовно надає користувачам повну інформацію про

склад бібліотечних фондів за допомогою каталогів і картотек;

консультаційну допомогу в пошуку джерел інформації.

   

   3. У разі відсутності у бібліотечному фонді необхідних документів,

користувач має право отримати їх з інших бібліотек по міжбібліотечному

абонементу (МБА).

3.1. Книги видаються користувачам терміном до 30 діб, журнали та видання,що продовжуються і видання підвищеного попиту до 15 діб.

Кількість однієї видачі документів на абонемент не може перевищувати 10 примірників.

На прохання користувача строк користування виданими додому документами може бути продовжено бібліотекою,

якщо на них відсутній підвищений попит інших користувачів.

3.2 Кількість документів,що видаються в читальній залі не обмежується.

Заборонено виносити документи з приміщення читальної зали та вносити власні без дозволу бібліотекаря.

3.3 Єдиний примірник видань підвищеного попиту, рідкісні, цінні та

довідкові видання надаються для користування лише в читальній залі.

3.4 За кожний отриманий документ користувач розписується в читацькому формулярі.

Після повернення документів до бібліотеки підпис користувача анулюється підписом бібліотекаря,

інвентарний номер у читацькому формулярі викреслюється.

   4. Не дозволяється виносити з бібліотеки документи, не записані в читацькому формулярі.

4.1. Чергова видача документів можлива лише після повернення взятих

раніше документів або після продовження терміну користування ними, а

також у разі коли кількість узятих документів не перевищує встановлених

норм.

4.2. Під час проведення перереєстрації, а також на час канікул, відпустки,

читач зобов’язаний повернути або пред’явити бібліотекарю для

продовження терміну користування всі документи, які зафіксовані за ним у формулярі.

4.3 Користувачів, які не перереєструвалися, бібліотека не обслуговує.

 

   5. Права та обов’язки користувачів

5.1. Користувач має право:

5.2. Отримувати вичерпну інформацію про склад бібліотечного фонду через систему каталогів,

картотек та інші засоби інформування, про послуги бібліотеки та правила їх використання,

при цьому розраховувати на оперативне, ввічливе обслуговування.

5.3. Безкоштовно отримати основні види бібліотечно-бібліографічних та

інформаційних послуг, що надаються бібліотекою.

5.4. Користуватися всіма фондами бібліотеки; продовжувати термін

користування документами в установленому бібліотекою порядку.

5.5. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів,

користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через

МБА.

5.6. З дозволу бібліотекаря користуватися, при необхідності, власними

технічними засобами (фотографічними, електронними та іншими

пристроями).

5.7. Отримати консультативну допомогу щодо оволодіння навичками

самостійного користування довідково-пошуковим апаратом Бібліотеки та

всіма видами інформаційно-пошукових систем.

5.8. Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про його особу та переліку документів,

якими він користувався.

5.9. Оскаржувати дії бібліотечних працівників, що обмежують права

користувача, у керівництва інституту.

5.10. Подавати адміністрації коледжу зауваження і пропозиції щодо роботи бібліотеки.

 

   6. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Дотримуватись правил користування бібліотекою. За порушення

правил користувач може бути позбавлений права користування послугами бібліотеки

та бібліотечними фондами і ресурсами на термін, що визначається бібліотекарями.

6.1.2. Якщо змінюється адреса та інші персональні дані, вчасно попередити бібліотеку про це.

6.1.3. Дбайливо ставитися до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати,

не робити позначок, підкреслювань, не виривати, не загинати

сторінок. Дбайливо ставитися до бібліотечного обладнання, меблів,

приміщення. Користувач, який завдав матеріальних збитків бібліотеці,

притягується до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно

з чинним законодавством України.

6.1.4. При одержанні документів ретельно перевірити їхню кількість та

наявність пошкоджень. У разі виявлення дефектів попередити про це

бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідні позначки.

В іншому разі відповідальність за виявлені у документа дефекти несе

користувач, який користувався ним останнім.

6.1.5. Отримуючи дозвіл на копіювання (фотографування, скачування)

документів, що надає бібліотека, дотримуватись вимог законодавства

України у сфері інтелектуальної власності.

6.1.6. Повертати документи до бібліотеки не пізніше встановленого терміну.

6.1.7. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, що не записані в

читацькому формулярі.

6.1.8. До початку навчального року повернути або подовжити термін

користування всіх матеріалів, отриманих в бібліотеці та пройти

перереєстрацію.

6.1.9. У разі закінчення навчання або звільнення з академії повернути у

бібліотеку всі документи, про що отримати помітку на обхідному листі.

6.1.10 Дотримуватись загальних правил поведінки в громадських місцях:

бути тактовними з бібліотекарями та відвідувачами бібліотеки; у приміщеннях не палити,

у читальній залі дотримуватися тиші і не користуватись мобільними телефонами,

не вживати їжі, різних напоїв тощо.

6.2. Користувач Бібліотеки несе відповідальність:

6.3. Адміністративну або матеріальну відповідальність за крадіжку,

втрату або пошкодження документів з бібліотечного фонду.

6.4. У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки, а

також одержаних через МБА, користувач за домовленістю з бібліотекою,

повинен замінити їх аналогічними документами, чи визнаними

рівноцінними, або відшкодувати їх ринкову вартість.

Вартість пошкоджених та втрачених видань визначається за цінами,

що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації їх вартості.

6.5. За порушення вище названих правил користувач позбавляється права

користуватися бібліотекою. Серйозні порушення можуть каратися

виключенням з академії. У разі відмови користувача розрахуватися з

бібліотекою згідно з вимогами, питання про відшкодування вартості не

повернутих або зіпсованих користувачем бібліотечних матеріалів чи техніки передається до судових органів.

 

   7. Права та обов’язки бібліотеки

7.1. Бібліотека зобов'язана:

7.1.2 Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно Закону України

«Про бібліотеки і бібліотечну справу» і обслуговувати їх відповідно до

«Положення про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів

акредитації» та Правил користування бібліотекою інституту.

7.1.3. Формувати бібліотечні фонди згідно з потребами навчального,

культурно-виховного процесів інституту.

7.1.4. Забезпечити високий рівень обслуговування користувачів, на основі

постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних

працівників. Створити максимально комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

7.1.5. Надавати користувачам повну інформацію про склад бібліотечного

фонду через систему каталогів (в т.ч. електронного), картотек,

бібліографічних покажчиків, списків літератури та інших форм бібліотечного інформування

(книжкові виставки, перегляди літератури, бібліографічні огляди, тощо).

7.1.6. Вивчати інформаційні потреби та оперативно забезпечувати запити

викладачів та студентів академії з використанням різноманітних форм і

методів індивідуальної, групової та масової інформації.

Проводити вивчення читацьких інтересів з метою оптимального забезпечення інформаційних потреб.

7.1.7. Організовувати роботу з популяризації знань з основ інформаційно-бібліотечної грамотності,

прищеплення навичок роботи з книгою,

різними джерелами інформації. Проводити з цією метою індивідуальні бесіди, консультації та ін.

7.1.8. Втілювати нові автоматизовані технології бібліотечно-інформаційного обслуговування,

розширювати можливості інформаційного забезпечення користувачів шляхом використання

7.2.1. Видавати користувачам книги тільки після повернення взятих раніше, термін користування якими закінчився.

7.2.2. Після закінчення терміну користування документами нагадувати

користувачам про необхідність повернення літератури у визначений строк.

Якщо користувач ігнорує нагадування Бібліотеки, передавати відповідні матеріали до навчальної частини академії,

нотаріальних органів згідно з чинним законодавством.

Накладні витрати бібліотеки за послуги нотаріальної контори здійснюються за рахунок користувача.

7.3. На початку кожного року проводити перереєстрацію користувачів.

7.4. Дотримуватися належних санітарно- технічних умов роботи.

В читальній залі, книгосховищі, кабінеті комплектування та обробки фонду

організовувати щоденно прибирання, провітрювання приміщень, раз на

місяць в бібліотеці проводити обезпилювання фонду (санітарний день).

7.5. Узгоджувати режим роботи бібліотеки з вимогами та режимом

роботи академії.

7.6. Інформувати адміністрацію академії про порушення користувачами

правил користування бібліотекою.

7.7. Вирішувати з керівництвом коледжу питання про дії щодо злісних

порушників правил користування бібліотекою.

7.8. Застосовувати до порушників «Правил користування бібліотекою

академії » заходи, передбачені чинним законодавством.

7.9. Працівники Бібліотеки несуть відповідальність за якість обслуговування користувачів згідно зі своїми посадовими обов’язками.

 

 

   ПЛАН БІБЛІОТЕКИ

   Робота бібліотеки Закарпатської академії мистецтв спрямована на:

1. Сприяння формуванню особистості, її духовно-ціннісної орієнтації;

2. Формування читацької культури;

3. Прищеплення критеріїв для орієнтації на ринку сучасних наукових, мистецьких видань;

4. Самостійний вибір книжки та спілкування з нею;

5. Висвітлення основних напрямків розвитку духовної культури та мистецтва;

6. Розширення читацького досвіду студентів та викладачів;

7. Допомогу викладачам, кураторам груп у проведенні методичної, навчальної, виховної, наукової роботи.

 

 

   Контактна інформація

Адреса бібліотеки: м. Ужгород вул. Минайська, 38/80