Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Кафедра декоративно-прикладного мистецтва

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва

         

ХУДОЖНЯ ОБРОБКА ДЕРЕВА

ХУДОЖНЯ ОБРОБКА МЕТАЛУ

ХУДОЖНЯ КЕРАМІКА
Завідувач кафедри:

кандидат мистецтвознавства, доцент

Приймич Михайло Васильович

 


       Спеціальність «Декоративно-прикладне мистецтво» була створена 2004 р. як структурний підрозділ кафедри «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». З початку 2014 р. проводить  навчально-виховну, методичну, наукову і творчу роботу як окрема кафедра Закарпатської академії мистецтв.

 

Основними завданнями,  що ставить перед собою колектив викладачів кафедри ДПМ, є збереження самобутніх регіональних традицій, розвиток народного та професійного декоративно-прикладного мистецтва, а метою – досягнення високого рівня підготовки фахівців, реалізації творчого потенціалу особистості, підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр»  за спеціальностями «Декоративно-прикладне мистецтво» та спеціалізаціями: «Художня обробка дерева», «Художня обробка металу», «Художня кераміка» на денній та заочній формах навчання.

На кафедрі розроблені відповідні навчальні плани та програми з фахових  дисциплін та за спеціалізацією. Курси теоретичних і практичних завдань гармонійно збалансовані. Їх викладають провідні педагоги, серед яких професор, кандадит педагогічних наук, заслужений  працівник освіти України – Небесник І.І., доктор наук, академік, професор – Мушинка М.М., кандидати мистецтвознавства – Приймич М.В., Пилип Р.І., кандадити наук – Бунда С.О., Дочинець Н.М., Бокотей Л.Л., Ребрик Н.Й., Міськов І.О., Ходанич П.М., заслужний працівник освіти України – Кіяк М.Ю., заслужені працівники культури України – Віньковський В.В, Сирохман М.В., кандидат педагогічних наук – Іваньо Ю.Ю., аспіранти – Ходанич М.П., Шпонтак Т.М.Попова Н.О, високопрофесійні спеціалісти, викладачі фахових дисциплін – Лукач О. Б., Остапів Т.Б., Цубина І.І., Трегубв В.І., Криванич В.В., Путрашик О.І., Тимко В.В., Дикун Ю.М.,Руснак С.В., які мають вагомі творчі досягнення, є учасниками багатьох виставок і конкурсів.

Особливістю кадрової політики є те, що колишні випускники-відмінники Закарпатського художнього інституту поповнюють колектив викладачів: Когутич В.В., Чорнак Я.І., Трегубов В І., Цубина І.І., Шпонтак Т.М., Остапів Т.Б. та ін..

Професійний рівень викладачів, інноваційні методи навчання з фахових дисциплін відкривають шлях до творчого потенціалу кожного студента.

Основними фаховими дисциплінами, поряд з рисунком, живописом, скульптурою у навчанні студентів кафедри ДПМ є композиція та робота в матеріалі, які сприяють розвиткові індивідуальних творчих здібностей, формуванню об’ємно-просторового мислення, а також поєднують досвід  та традиції з пошуком нових виражальних засобів і технологій.

Професійна підготовка майбутнього художника, що працює в галузі ДПМ реалізується шляхом поступового наростання складності завдань і виражальних засобів. Перед виконанням кожного завдання студентам вичитують цикл лекцій, який знайомить їх з основними теоретичними засадами, категоріями та законами побудови різних видів пластики, естетичних за формою, конструкцією та зручних у використанні.

Кафедрою регулярно проводяться різноманітні творчо-виставкові заходи: семестрові перегляди студентських навчальних завдань, творчих робіт, художні виставки студентів та викладачів кафедри, відкриті захисти дипломних робіт.

Студенти беруть активну участь у семінарах, симпозіумах, творчих пленерах обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів (в Словаччині, Угорщині, Польщі), де займають  почесні й призові місця.

Випускники кафедри мають високий імідж і беспосередньо представляють свої спеціальності та навчальний заклад як заклад, що готує фахівців європейського рівня.


Науково-педагогічний склад кафедри:

– кандидат мистецтвознавства, доцент Приймич Михайло Васильович;

– заслужений працівник культури України, викладач Віньковський В’ячеслав Васильович;

– кандидат мистецтвознавства, доцент Пилип Роман Іванович;

– аспіранти: викладач Ходанич Михайло Петрович, викладач Шпонтак Тетяна Михайлівна ,Попова Наталія Олексіїна.

– викладачі фахових дисциплін: Цубина Іван Іванович, Лукач Ольга Борисівна, Тимко Василь Васильович, Дикун Юрій Миколайович, Криванич Василь Васильович, Путрашик Олег Васильович, Остапів Тарас Богданович, Павлюк Володимир Васильович, Трегубов Віталій Іванович.