НЕБЕСНИК ІВАН ІВАНОВИЧ

Автор: admin від 1-07-2021, 13:26

Небесник Іван Іванович народився 25 червня 1955 року в с. Середнє, Ужгородського району Закарпатської області Вищу освіту здобув в Ужгородському державному університеті, який закінчив у 1977 р.

Далі працює вчителем у Худлівській середній школі та в Ужгородській вечірній школі № 1. Методист, а згодом заступник голови Президії Закарпатського обласного відділення Педагогічного товариства УРСР.  

Іван Іванович Небесник з 1982 року працює в Ужгородському училищі прикладного мистецтва на посадах викладача технології і матеріалознавства, хімії, етики, естетики, згодом – заступника директора з виховної роботи. У червні 1990 року обраний трудовим колективом на посаду директора училища. Під керівництвом Івана Небесника в училищі відновлено діяльність відділів художньої обробки металу, художнього оформлення, живопису, введено у навчальний план викладання предметів історії України, історії Закарпаття, української мови і літератури. У 1989 році Іван Небесник брав участь у реставрації каплиці Михайла Лучкая – автора першої на Закарпатті слов’яно-руської граматики. У цей період пріоритетним у виховному процесі училища стало вивчення мистецької спадщини Закарпаття (у тому числі творчості А.Ерделі та його учнів). У 1991 році за успіхи, досягнуті у навчально-виховній роботі Кабінетом Міністрів України Ужгородському училищу прикладного мистецтва було присвоєно ім’я засновника художньої школи Закарпаття Адальберта Ерделі. 

Іван Іванович Небесник значно сприяв активізації наукової мистецтвознавчої роботи в області. У 1993 році ним спільно із Львівською національною академією мистецтв було ініційовано утворення першого навчально-наукового комплексу в Україні з мистецької освіти. Ці зусилля призвели у 1995 році до реформування училища та набуття ним статусу коледжу з правом підготовки бакалаврів під назвою Ужгородський коледж мистецтв імені А.Ерделі. 

Небесника І.І. у 1995 р. було нагороджено знаком „Відмінник освіти України”. З 2003 року І.І.Небесник – член Національної спілки художників України. Він зумів згуртувати педагогічний колектив коледжу і обґрунтувати необхідність відкриття в області вищого мистецького закладу – художнього інституту. Наукова діяльність І.І.Небесника в основному присвячена формуванню і розвитку художньої освіти, вивченню умов, які сприяли розвитку образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Результати його наукових пошуків були опубліковані у монографії „Художня освіта на Закарпатті у ХХ столітті: історико-педагогічний аспект”, у фахових виданнях „Шлях освіти”, „Мистецтво та освіта”, „Вісник Львівської академії мистецтв” „Українська академія мистецтва” тощо.

Небесник І.І. – учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. У грудні 2000 року Іван Іванович захистив кандидатську дисертацію на тему: „Розвиток художньої освіти на Закарпатті у ХХ столітті” і рішенням Вищої атестаційної комісії України йому в травні 2001 року було присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 2003 році було відкрито Закарпатський художній інститут, який з 2016 року отримав статус академії. Небесник Іван Іванович став її першим ректором. 

І.Небесник продовжує активно досліджувати творчу спадщину художників Закарпаття, вивчати процеси розвитку художньої освіти, а також викладає предмети „Культурологія” та „Педагогіка” у Закарпатському державному університеті та Закарпатському художньому інституті. У червні 2004 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки йому було присвоєно звання доцента кафедри суспільних дисциплін. Як дослідника творчості провідних митців України І.І.Небесника у 2003 році було прийнято до Національної спілки художників України. За успіхи в організації коледжу та інституту Івану Небеснику у 2004 році було присвоєно почесне звання „Заслужений працівник освіти України”. 

І. І. Небесник досліджує проблеми вищої ланки художньої освіти Закарпаття, результати яких публікуються у фахових виданнях. Іван Небесник ‒ відомий ерделієзнавець. Як науковець він проводить значну роботу в галузі художньої освіти. У 2000 році вийшла друком монографія „Художня освіта на Закарпатті у XX ст.: історико-педагогічний аспект”; у 2005 році – методичний посібник „Творчість видатних закарпатських художників”, у 2007 р. – монографія „Адальберт Ерделі”, яка була визнана кращою у номінації „мистецтвознавча праця” і відзначена обласною премією Й. Бокшая та А. Ерделі. У цьому ж році вийшов друком навчальний посібник з грифом МОН України „Культурологія. Образотворче мистецтво і художня освіта Закарпаття (XX століття)”. 

Небесник І. І. продовжує працювати над вивченням мистецьких процесів Карпатського регіону, зокрема над творчою спадщиною А.Ерделі. У 2012 р. під загальною редакцією І.І. Небесника надруковано літературні твори Адальберта Ерделі „IMEN. Літературні твори. Щоденники. Думки”.  У 2017 році твори Адальберта Ерделі вийшли друком угорською мовою.