ЗХІ

 

Закарпатський художній інститут створений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 червня 2003 р. № 361-р, рівень акредитації ІІІ


 

 

 

проф. Іван Іванович Небесник 

в.о. ректора Закарпатського

художнього інституту

 

 

 

 

88015, Закарпатська область
м. Ужгород,

адреса юридична –  вул. Минайська 38/80, 

 адреса ректорату –  вул. А.Волошина, 37

тел. (0312) 61-63-21 – приймальна,
(0312) 66-34-73 – проректор з навчальної роботи,
(0312) 61-62-16 – проректор з виховної роботи,
Е-mail: usa.uzhgorod@i.ua


Спеціальності та спеціалізації, за якими здійснюють підготовку фахівців: 7.020208 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» (живопис, художня кераміка, художня обробка металу, художня обробка дерева); 7.020210 «Дизайн» (графічний дизайн, дизайн інтер’єру, дизайн середовища). Спеціальності акредитовано за ІІІ рівнем відповідно до рішення ДАК від 2 липня 2009р. протокол № 79 (наказ МОН України від 16 липня 2009р., № 2675-л).
Структурні підрозділи
Коледж  мистецтв ім. А.Ерделі Закарпатського художнього інституту, де здійснюють підготовку молодшого спеціаліста за відповідними спеціальностями.
Адреса: вул. Минайська 38/80, м. Ужгород, Закарпатська область, 88015.
Тел.: (0312)66-37-37, 66-34-73
Факс: (0312)66-32-90.
Е-mail: usa.uzhgorod@i.ua
Матеріально-технічна база:
Навчальні корпуси в Ужгороді та в Мукачеві, гуртожиток в Ужгороді, бібліотека, майстерні, комп’ютерні класи, мережа Інтернет, кабінети рисунку, живопису та композиції, спортивний зал.
Контингент студентів.
денна форма навчання – 0,479 тис. осіб
заочна форма навчання – 0,162 тис. осіб

Історична довідка про художню освіту Закарпаття.
Перший художній навчальний заклад на Закарпатті засновано у березні 1946р. під назвою Ужгородське державне художньо-промислове училище на чолі з Адальбертом Михайловичем Ерделі. До викладацької діяльності на відділеннях художнього розпису та художньої різьби по дереву були залучені видатні художники – Йосип Бокшай, Федір Манайло, Андрій Коцка, Адальберт Борецький, Ернест Контратович, Іван Гарапко, Василь Свида. Пізніше викладачами училища стали Вільгельм Берец, Шандор Петкі, Віктор Демидюк та багато інших видатних митців.
Серед випускників училища були такі відомі згодом художники, як Володимир Микита, Юрій Герц, Іван Шутєв, Павло Бедзір, Едіта і Микола Медвецькі, Іван Ілько, Ференц Семан, Антон Шепа, Єлизавета Кремницька. У грудні 1965р. навчальний заклад було підпорядковано Міністерству місцевої промисловості УРСР під назвою Ужгородське училище прикладного мистецтва. В училищі працювали відділення художньої кераміки, художньої обробки дерева, художньої обробки металу та з деякою перервою відділення художнього оформлення. Традиції засновників художньої освіти продовжували нові покоління викладачів-випускників училища та художніх інститутів Радянського Союзу – Людмила Аверкієва, Аттіла Дунчак, Йосип Пал, Іван Манайло, Микола Медвецький, Павло Балла, Едіта Медвецька, Іван Маснюк, Василь Петрецький та інші.
З початком демократизації суспільного життя в Радянському Союзі колектив училища під керівництвом Івана Небесника розпочав у 1990р. змінювати навчальний процес у бік посилення академічного компоненту у загальному змісті освіти та відкривати нові спеціальності. Педагогічний колектив шукав шляхи повернення до цієї атмосфери, що панувала в закладі в часи А.Ерделі та Й.Бокшая, відкрилися відділення живопису та дизайну. У 1995 році з дозволу Кабінету Міністрів України училище було перейменовано в Ужгородський коледж Мистецтв ім. А. Ерделі з правом підготовки бакалаврів.

З метою реалізації мрії А.Ерделі про вищий навчальний заклад, а також для збереження традицій закарпатської художньої школи розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 червня 2003 р. № 361-р було створено Закарпатський художній інститут, а його першим ректором призначено Івана Небесника. Коледж було включено до структури під назвою Коледж мистецтв ім. А.Ерделі Закарпатського художнього інституту. Ректором було запрошено до викладацької діяльності провідних художників Закарпаття, серед яких слід назвати В’ячеслава Приходько, Василя Скакандія, Людмилу Корж-Радько, Одарку Долгош-Сопко, Бориса Кузьму та інших. Становленню інституту надавали допомогу і підтримку видатні діячі мистецтва України Еммануїл Мисько, Андрій Чебикін, Андрій Бокотей, Володимир Микита, Володимир Чепелик. У червні 2009 року відбувся перший випуск п’ятого курсу інституту, які захистили рівень спеціаліста зі спеціальностей образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, а також дизайну. Згідно рішення ДАК України ці спеціальності акредитовано за ІІІ рівнем. Колектив інституту проводить активну навчальну і наукову діяльність з метою досягти ІV рівня акредитації.