Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Мистецтво ХХ – ХХІ століть: проблеми, постаті, перспективи

Мистецтво ХХ – ХХІ століть: проблеми, постаті, перспективи

 

Шановні студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IІІ Всеукраїнської міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Мистецтво ХХ – ХХІ століть: проблеми, постаті, перспективи», яка відбудеться у Закарпатському художньому інституті 30-31 березня 2016 року.
 

Пріоритетні напрями роботи конференції:

* Особливості розвитку образотворчого мистецтва у ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.:

– розвиток мистецтва як складової духовної культури;

– мистецтво в контексті глобалізації суспільства;

– особистості у мистецтві;

– мистецтво у сучасності: традиції та новаторство.

 

* Дизайн-освіта в Україні:

– дизайн як засіб комунікації;

– новітні технології дизайнерської практики.

 

* Актуальні проблеми розвитку декоративно-прикладного мистецтва: теорія і практика.

* Культурологія: інформаційні пошуки доби.

* Актуальні питання художньої освіти України.

* Workshops: презентація наукових проектів.

Робочі мови конференції – українська, російська.

 

Форма участі у конференції ‒ очна/заочна:

1. Виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв).

2. Виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв).

3. Участь у конференції без доповіді.

4. Публікація тез доповіді.

5. Workshop.

 

Для участі у конференції просимо надіслати заявку до 25 березня, тези доповіді – до 28 березня за вказаними електронними адресами: usa.uzhgorod@i.ua, uliana.hagel@gmail.com.

 

1. Заявку для участі у конференції (форма додається);

2. Електронний варіант тез (до 3 сторінок, у форматі *.doc, *.docx, *.rtf);

3. Скановану рецензію наукового керівника (у форматі * .jpg, *.png);

4. Скановану квитанцію про оплату участі у конференції та публікації тез у збірнику (у форматі *.jpg, *.png).

 

Публікація тез доповідей та організаційний внесок становить 100 гривень.

 

Одержувач Закарпатський художній інститут

Код 26465086

р/р 31256202116520

у ГУДКСУ в м. Ужгороді

МФО 812016

Платник Прізвище, ім’я, по батькові

із зазначенням «Студентська конференція»

 

Примітка: якщо після надсилання повного пакету документів Вам не відповіли протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно. Оргкомітет електронною поштою повідомить Вас про отримання та прийняття матеріалів.

 

Технічні вимоги до оформлення тез:

• обсяг – до 3-х сторінок, редактор Word, комп’ютерний файл з розширенням *.doc;

• шрифт – Times New Roman, кегль– 14; інтервал – 1,5;

• абзац – 1 см; поля з усіх боків – 2 см; сторінки не нумеруються;

• посилання в тексті наводяться у квадратних дужках із зазначенням порядкового номеру джерела в списку літератури та номеру сторінки: [3:37– 38]; після тексту: Література (за алфавітом), оформлена відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог;

• текст набирається без перенесень.

Структура тез:

- постановка проблеми;

- аналіз останніх досліджень і публікацій з обраної теми;

- формулювання мети дослідження;

- виклад основного матеріалу;

- висновки (результати дослідження);

- джерела і використана література.

Зразок оформлення:

Харута О.В.,

місто, навчальний заклад

Науковий керівник: Симонов В. В., к.м., доцент

НАЗВА ДРУКУЄТЬСЯ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ

Тези доповіді друкуються в авторській редакції.

Література:

1.

2.

Розсилка збірника тез відбуватиметься протягом місяця після завершення конференції.

Тези доповідей, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.

 

Адреса оргкомітету: Закарпатський художній інститут, вул. Волошина, 37, м. Ужгород, 88000

Телефон для довідок:

(0312) 61-30-33 – приймальна,

(0312) 61-63-21 – деканат,

(0312) 61-32-61 – проректор з навчально-методичної роботи,

(0312) 61-62-16 – проректор з наукової та виховної роботи

Е-mail: usa.uzhgorod@i.ua

Студентська рада: uliana.hagel@gmail.com

Контактні особи: Ребрик Наталія Йосипівна, проректор з науково-педагогічної роботи

Конт.тел. (0312) 61-62-16, 050 578-57-42

Софілканич Марина Іванівна, провідний фахівець.

Конт.тел. (0312) 61-30-33

Гагель Юліанна, голова студради - 0953632486

Буря Юлія, голова наукового студентського товариства - 0509896003

 

 


 

ЗАЯВКА

на участь у ІІI Всеукраїнській міжвузівській

студентській науково-практичній конференції

«Мистецтво ХХ – ХХІ століть: проблеми, постаті, перспективи»

 

Прізвище ______________________________________________________

Ім’я___________________________________________________________

По батькові____________________________________________________

Установа______________________________________________________

Науковий керівник______________________________________________

Поштова адреса_________________________________________________

Індекс_________________________________________________________

Тел./факс: _____________________________________________________

E-mail_________________________________________________________

Назва доповіді__________________________________________________

Секція/ workshop _______________________________________________

Форма участі у конференції:

§ виступ на пленарному засіданні виступ на секційному засіданні

§ заочна участь

§ Workshop

Потреба:

– у готелі;

– у надсиланні персонального запрошення.