Антиплагіат

Відповідно до «Положення про академічну доброчесність в Закарпатській академії мистецтв» від 26.03.2019 року та Наказу Ректора ЗАМ № 31 від 26.03.2019 у практику підготовки дипломних робіт ОР магістр вводиться апробація наукової (теоретичної) пояснювальної кваліфікаційної записки на предмет плагіату за допомогою онлайн-системи StrikePlagiarism.com

Робота здається на відповідну кафедру і перевіряється відповідальним працівником Академії.

На перевірку завантажується Наукова робота магістра без титульної сторінки, змісту, переліку ілюстрацій, переліку літератури. Тобто на перевірку завантажується окремо сформований файл (бажано формату MS Word), у якому Вступ, Розділи, Висновки.

Результати перевірки формуються у відповідності до Інструкції про Інтерпретацію звіту подібності

Після завершення процесу перевірки магістрант отримує:

– короткий звіт. (Звіти за 2020 рік.)

– довідку про перевірку на плагіат.

Ці документи, відповідно підписані, докладаються до наукової роботи. 

 

Керуючись ст. 42 Закону України «Про освіту»  (прийняття від 05.09.2017;
набрання чинності 28.09.2017) та «Положенням про академічну
доброчесність в Закарпатській академії мистецтв» (від 26.03.2019 р.),
з метою підвищення стандандартів академічної доброчесності серед
студентів та молодих науковців Закарпатської академії мистецтв у
2020-2021 н. р. вводиться перевірка на виявлення збігів/ідентичності/схожості теоретичної пояснювальної записки до дипломної роботи ОР бакалавр та теоретичної роботи з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» за допомогою онлайн-системи StrikePlagiarism.com.