Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Факультет дизайну та декоративно-прикладного мистецтва

Факультет дизайну та декоративно-прикладного мистецтва


 

 

Факультет дизайну та декоративно-прикладного мистецтва (далі – ФДДПМ) утворено в структурі Закарпатської академії мистецтв рішенням Вченої ради Закарпатського художнього інституту (протокол № 2 від 20 березня 2013 року; наказ ректора від 15 квітня 2013 року № 27). Деканом факультету призначено (у 2018 році обрано) кандидата фізико-математичних наук, доцента, старшого наукового співробітника Бунду Віктора Варфоломійовича. До складу факультету входять три кафедри: кафедра дизайну (завідувач Небесник І. І. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну), кафедра сучасних інформаційних технологій та веб-дизайну (завідувач Пономаренко Н. С. – доцент, заслужений художник України) та кафедра декоративно-прикладного мистецтва (завідувач Приймич М. В.– доктор мистецтвознавства, професор кафедри). Останні дві кафедри утворено на базі кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва відповідно до наказу ректора ЗХІ від 14 листопада 2013 року № 86.

До кадрового складу факультету належать досвідчені фахівці-практики в галузі декоративно-прикладного мистецтва, народних промислів, дизайну та архітектури, а також молоді випускники магістратури. Серед них заслужені художники України, заслужені працівники культури і освіти України, кандидати наук, доценти, члени Закарпатського обласного відділення Національної спілки художників України. 

Загалом на факультеті працюють 1 доктор наук; 10 кандидатів наук; 10 доцентів; 2 заслужені художники України та два народні художники України; 24 викладачі.

Головним завданням факультету є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі графічного дизайну, дизайну середовища, дизайну інтер’єру, веб-дизайну  та декоративно-прикладного мистецтва відповідно до навчальних програм освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр». Основною метою діяльності ФДДПМ є збереження та розвиток народних художніх ремесел і промислів краю, а також підготовка фахівців у галузі різних видів дизайну.

З 2016 року на факультеті функціонує магістратура зі спеціальності «дизайн».

На кафедрах факультету розроблені відповідні навчальні плани та програми з фахових  дисциплін та за відповідними спеціалізаціями. Курси практичних й теоретичних логічно та гармонійно збалансовані. 

На факультеті виконуються ряд прикладних наукових досліджень, серед яких:

 - «Особливості графічного дизайну закарпатських видань»;

 - «Щляхи формування графіки на Закарпатті»;

 - «Культурна традиція та сучасні тенденції у формуванні предметного середовища Закарпаття»;

 - «Розробка технології формування елементів нанодизайну методом силової атомної фотолітографії» (спільний міжнародний проект з природничим факультетом університету ім. П.Й. Шафарика; м. Кошице, Словаччина);

 - «Використання методів та засобів інноваційного дизайну при дослідженні елементів мікро- та нанофотоелектроніки»;

 - «Дизайнерські рішення при проектуванні об’єктів альтернативної енергетики в Карпатському Єврорегіоні» (спільно з науковцями інформаційного Центру біоенергії в Капушанах, Словацька Республіка).

Наукові публікації частини викладачів кафедри входять до міжнародної наукометричної бази SCOPUS. Це, зокрема, 20 публікацій доцента Бунди В. В. (інтегрований імпакт-фактор h-index = 2)  та  8 публікацій доцента Бунди С. О. (інтегрований імпакт-фактор h-index = 1).

 

 

 Старший науковий співробітник, відмінник освіти України, нагороджений нагрудними знаками «За наукові досягнення» та «За розвиток регіону». Магістр права.

У 1981 році закінчив фізичний факультет Ужгородського державного університету за спеціальністю «Фізик. Викладач»

У 1984 році закінчив аспірантуру, в 1994 році – докторантуру кафедри фізики напівпровідників УжДУ.

Кандидат фізико-математичних наук з 1986 року (спеціалізована рада Львівського державного університету ім. І. Франка зі спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла; диплом № 027075 ВАК СРСР) 

Старший науковий співробітник з 1997 року (спеціальність «Фізика твердого тіла», атестат СН № 003110 ВАК України) 

Доцент з 2004 року (атестат № 009794 ВАК України  по кафедрі загальної інформатики та математичного моделювання Закарпатського державного університету)

Магістр права зі спеціальності «Правознавство» з 2006 року (Закарпатський державний університет)

Викладає курси та спецкурси «Комп’ютерна графіка», «Спеціальна фізика», «Вступ до веб-дизайну»

Сфера наукових зацікавлень – фізика твердого тіла, високотемпературна надпровідність, нанодизайн.


Положення про факультет ДИЗАЙНУ ТА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА