Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Міжнародна науково-практична конференція «Золтан Баконій і закар­патська школа живопису ХХ століття: мистецько-педагогічний та загаль­нолюдський виміри»

Міжнародна науково-практична конференція «Золтан Баконій і закар­патська школа живопису ХХ століття: мистецько-педагогічний та загаль­нолюдський виміри»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Золтан Баконій і закар­патська школа живопису ХХ століття: мистецько-педагогічний та загаль­нолюдський виміри», при­свяченій 100-річчю від дня народження визначного педагога-художника, фундатора по­зашкільної художньої ос­віти на Закарпатті Золтану Баконію, яка відбудеться 28-29 січня 2016 року в Закарпатському художньому інституті.

 

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

- вивчення та введення в науковий обіг творчої спадщини засновника позашкільної художньої освіти на Закарпатті – Золтана Баконія;

- впровадження ідей, практичного досвіду педагогічної спадщини Золтана Баконія;

- вивчення мистецько-педагогічної спадщини Золтана Баконія культурно-просвітницькими товариствами та організаціями, що опікуються збереженням історії народу.

- координація зусиль науково-педагогічних працівників Закарпатського художнього інституту та місцевих органів влади у справі збереження пам’яток архітектури, писемності та образотворчого мистецтва;

- залучення молодих науковців до вивчення мистецтва та художньої освіти в контексті сучасних мистецтвознавчих теорій як в Україні, так і в Європі.

- вивчення досвіду викладання мистецьких дисциплін в провідних художніх закладах України та сусідніх країн.

 

Працюють такі секції:

 - Мистецтвознавство та культура.

 - Педагогіка та мистецька освіта.

 - Актуальні проблеми образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва і дизайну.

 - Сучасний художній процес.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, чеська, угорська.

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) беруть на себе учасники або установи, що їх відряджають.

Орієнтовна вартість проживання в готелях  – від 100 до 330 грн. за добу.

Для участі у конференції до 10 січня  2016 р. необхідно надіслати заявку за зразком (додається) і текст доповіді обсягом не менше 9 сторінок в електронному вигляді на адресу: usa.uzhgorod@i.ua; або в паперовому – на факс:  (0312) 61-61-28.

Планується видання матеріалів конференції: зміст та оформлення статті мають відповідати вимогам ВАК України (п. 3 постанови Президії ВАК від 15.01.03 № 7-05/1).


Технічні вимоги до оформлення друкованих матеріалів:

 Обсяг статті – не менше 9 сторінок набраного на комп’ютері та вичитаного тексту (Times New Roman, шрифт 14, інтервал між рядками – 1,5);

виклад основного матеріалу – за вимогами: актуальність дослідження, стан дослідження проблеми, мета, виклад основного матеріалу, результати дослідження або висновки, список використаної літератури та джерел.

Усі береги (верхній, нижній, правий, лівий) – 2 см; інформація про УДК – у верхньому лівому куті без відступу (шрифт нежирний); імʼя, по батькові та прізвище автора – у лівому верхньому куті через рядок після УДК із відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний; назва статті – прописними літерами по центру через рядок після прізвища (шрифт жирний); анотації до статті (до 500 знаків) і ключові слова (5-7) українською, англійською та російською мовами; посилання у тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках (позиція цитованого видання в алфавітному списку літератури, сторінка) за зразком [3: 27]. Приклади виділяються курсивом; текст набирається без переносів.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал.

 

Переконливо просимо дотримуватися викладених вимог! 

Доповіді, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться. 

 

За додатковою інформацією звертатися:

Закарпатський художній інститут,

вул.  Волошина, 37,

м. Ужгород,

Україна,

88015

е-mаіl: usа.uzhgorod@i.ua

факс (0312) 61-61-28

 

Контактні телефони:

(0312) 61-62-16

Наталія Йосифівна Ребрик (проректор),

Аліна Володимирівна Волощук (завідувач кафедри образотворчого мистецтва)

(0312) 61-32-61

Марина Юріївна Кіяк (проректор)

(0312) 61-30-33

Марина Іванівна Софілканич (приймальна) 

 

ПРОГРАМА