Вступ 2022

Правила прийому

Додаток 1 Перелік освітніх ступенів, спеціальностей, освітніх програм за якими оголошується прийом на навчання та ліцензовані обсяги

Додаток 2 Перелік конкурсних предметів

Додаток 3 ПЕРЕЛІК конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції

Додаток 4 ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 5  ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа (додатка до документа) про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), обраховано за 5-бальною шкалою, в шкалу 1-20

Додаток 6 МАТЕРІАЛИ для розробки технічного завдання для алгоритму адресного розмішення державного та регіонального замовлення в 2022 році

Додаток 7 Правила прийому до Закарпатської академії мистецтв для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, територій населених пунктів на лінії зіткнення

Додаток 7.1 ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ про здобуття загальної середньої освіти

Додаток 7.2 ЗАПРОШЕННЯ на участь у державній підсумковій атестації та/або вступних випробуваннях для вступу через освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна»