Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2017 РОКУ

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2017 РОКУ

 

Приймальна комісія 

звертає увагу майбутніх вступників та їх батьків 

на деякі особливості вступної кампанії 2017 року

в Закарпатську академію мистецтв 

 

1. У 2017 році прийом буде проводитися на спеціальності (спеціалізації, освітні програми), з переліком яких можна ознайомитися у Додатку 1 до Правил прийому.

За більшістю спеціальностей передбачена двоступенева підготовка (бакалавр на базі шкільної освіти або ОКР молодшого спеціаліста – магістр на базі бакалаврату).

У Додатку 4 визначено перелік спеціальностей, при вступі на які є додаткові особливості:

ü учасникам Всеукраїнської олімпіади для професійної орієнтації вступників можуть нараховуватись додаткові бали до сертифіката ЗНО з одного предмета при розрахунку конкурсного бала (від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет);

ü може використовуватися коефіцієнт ГК (див. нижче).

2. Вступники на денну та заочну формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі або право на зарахування за квотами-1 або мають розбіжності в даних в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті ЗНО, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році.

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного замовлення у конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей (на різні форми навчання окремої спеціальності подаються різні заяви). Подання заяв для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

Під час подання заяви вступник, що претендує на місця державного замовлення за денною або заочною формою навчання, зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

3. Конкурсні предмети у сертифікаті ЗНО, творчі конкурси, вступні екзамени наведено у Додатку 2 до Правил прийому.

Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література. Другий предмет для кожної спеціальності однозначно визначений Правилами прийому – це історія України.

Мінімальний бал для участі у конкурсі з усіх предметів – 100 балів.

4. Конкурсний бал вступника розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка творчого конкурсу з третього предмету; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів (додаток 3), ОУ – додатковий бал призерам (особам нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 року. Правилами встановлено вагові коефіцієнти: К1 – 0,2; К2 – 0,2; К3 – 0,5; К4 – 0,1. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

При внесенні до Єдиної бази КБ вступника в ЗАМ множиться на добуток регіонального (РК), галузевого (ГК), сільського (СК) та першочергового (ПЧК) коефіцієнтів, причому:

– РК дорівнює 1,02 (звертаємо увагу, що для ВНЗ міста Києва РК=1, для міст Дніпро, Львів, Одеса та Харків - РК=1,01);

– ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності (спеціалізації) Додатку 4 до Правил прийому та 1,00 в інших випадках;

– СК дорівнює 1,02 для вступників, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули освіту у 2017 році у навчальних закладах, що знаходяться на території сільських населених пунктів, та 1,00 в інших випадках;

– ПЧК дорівнює 1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, та 1,00 в інших випадках.

Якщо після множення конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

5. Строки подачі документів, конкурсного відбору та зарахування визначені у розділі IV Правил прийому. Звертаємо увагу, що  реєстрація електронних кабінетів вступників починається з 29 червня. У електронний кабінет обов’язково слід  завантажити скановану копію або фотокопію додатку до атестата. Реєстрація кабінетів можлива до 18 години 25 липня. Подача заяв закінчується о 18.00 20 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, та о 18.00 26 липня - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО.

 6. Обсяг прийому за державним замовленням за спеціальностями (спеціалізаціями) галузі знань 02 «Культура і мистецтво» визначається Міністерством освіти і науки України для кожного вищого навчального закладу за різними формами навчання. Закарпатська академія мистецтв оприлюднює обсяги державного замовлення за цими спеціальностями впродовж двох днів після їх отримання.

7. Відповідно до Умов прийому та Правил прийому визначено категорії осіб, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі та спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Вступники, які бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі разом з копіями документів, що підтверджують їх права.

 

Приймальна комісія ЗАМ:

телефони: 0312- 613033,

                    0505785742,

 e-mail: usa,uzhgorod@i.ua