Закарпатська академія мистецтв - офіційний сайт » Мистецтво ХХ – ХХІ століть: проблеми, постаті, перспективи

Мистецтво ХХ – ХХІ століть: проблеми, постаті, перспективи

Мистецтво ХХ – ХХІ століть: проблеми, постаті, перспективи

 Міністерство освіти і науки України

Управління культури Закарпатської ОДА

Закарпатський художній інститут

Закарпатська організація НСХУ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IІ Всеукраїнської міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Мистецтво ХХ – ХХІ століть: проблеми, постаті, перспективи», яка відбудеться у Закарпатському художньому інституті 26-27 березня  2015 року.

 

Пріоритетні  напрями роботи конференції:

 

Особливості розвитку образотворчого мистецтва у ІІ пол. ХХ на поч. ХХІ століття:

– розвиток мистецтва як складової духовної культури;

– мистецтво в контексті глобалізації суспільства;

– особистості у мистецтві;

– мистецтво у сучасності: традиції та новаторство.

Дизайн-освіта в Україні:

– дизайн як засіб комунікації;

– новітні технології дизайнерської практики.

Актуальні проблеми розвитку декоративно-прикладного мистецтва: теорія і практика.

Культурологія: інформаційні пошуки доби.

Когнітивний розвиток художньої освіти в Україні.

Workshops: презентація наукових проектів.

 

Робочі мови конференції – українська, російська.

 


 

Форми участі у конференції ‒  очно-заочна:

1. Виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв).

2. Виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв).

3. Участь у конференції без доповіді.

4. Публікація тез доповіді.

5. Workshop.

 


 

Для участі у конференції просимо надіслати до 15 березня заявку, а до 20 березня 2014 року тези доповіді на електронну адресу:

1.  Заявку для участі у конференції (форма додається);

2.  Електронний варіант тез (до 3 сторінок, у форматі *.doc, *.docx, *.rtf);

3.  Скановану рецензію наукового керівника (у форматі * .jpg, *.png);

4.  Скановану квитанцію про оплату участі у конференції (у форматі *.jpg, *.png);

5.  Скановану квитанцію про оплату публікації статті у збірнику (у форматі *.jpg, *.png).

 

Одержувач         Закарпатський художній інститут

Код                    26465086

р/р                     31256202116520

                          у ГУДКСУ в м. Ужгороді

МФО                  812016

Платник              Прізвище, ім’я, по батькові

                           із зазначенням «Студентська конференція»

 

 

Примітка: якщо після надсилання повного пакету документів Вам не відповіли протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно. Оргкомітет електронною поштою повідомить Вас про отримання та прийняття матеріалів.

 


Технічні вимоги до оформлення тез:

• обсяг – до 3-х сторінок, редактор Word, комп’ютерний файл з розширенням *.doc;

• шрифт – Times New Roman, кегль (розмір букв) – 14; інтервал – 1,5;

• абзац – 1 см; поля з усіх боків – 2 см; сторінки не нумеруються;

• посилання в тексті наводяться у квадратних дужках із зазначенням порядкового номеру джерела в списку літератури та номеру сторінки: [3, c. 37 – 38], після тексту: Література (за алфавітом), оформлена відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог;

• текст набирається без перенесень.

 


 

Публікація тез доповідей та організаційний внесок становить  100 гривень.

 

Структура тез:

- постанова проблеми;

- аналіз останніх досліджень і публікацій з обраної теми;

- визначення невирішених раніше проблем;

- формулювання мети дослідження;

- виклад основного матеріалу;

- результати дослідження;

- джерела і використана література, на які є посилання у тексті.

 


 

Зразок оформлення:

Харута О.В.,

місто, організація

Науковий керівник: Симонов В.В., к.м., доцент

НАЗВА ДРУКУЄТЬСЯ ВЕЛИКИМИ  ЛІТЕРАМИ

Тези доповіді друкуються в авторській редакції.

Література:

 

1.

2.

3.

 

Розсилка збірника тез відбуватиметься протягом місяця після завершення конференції.

Тези доповідей, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.

 


 

Адреса оргкомітету: Закарпатський художній інститут, вул. Волошина, 37, м. Ужгород, 88000

Телефон для довідок:

(0312) 61-30-33 – приймальна,

(0312) 61-63-21 – деканат,

(0312) 61-32-61 – проректор з навчально-методичної  роботи,

(0312) 61-62-16 – проректор з наукової та виховної роботи

Е-mail: usa.uzhgorod@i.ua

Контактні особи:  Ребрик Наталія Йосипівна, проректор з наукової роботи

Конт.тел. (0312) 61-62-16, 050 578-57-42

Софілканич Марина Іванівна, провідний фахівець.

Конт.тел. (0312) 61-30-33


Зразок заявки учасника